محتواي كلي سوره سوره انبيا، يكي از سوره هاي مكّي قرآن است و به جهت آن كه نام پيامبران بيش از هر سوره ديگري در آن آمده است به انبيا معروف شده است‌. محتواي اين سوره عبارت است از:

1. ذكر فرازهايي از زندگي شانزده تن از پيامبران‌؛

2. سخن از مبدأ و معاد؛

3. سخن از يكتايي خداوند؛

...

چند نكته قابل ذكر است‌:

1. بي گمان تقسيم قرآن كريم به سوره ها و آيه ها، ريشه قرآني دارد، چنان كه از "سوره‌" و "آيه‌" در چند آيه نام برده شده‌، مانند: "سوره انزلناها"(نور،1) (ر.ك‌: (توبه‌،86)؛ (بقره‌،23) ولي سوره هاي قرآن كريم‌، بر طبق رواياتي‌، در همان عصر پيامبر اكرم‌در اثر كثرت استعمال‌، نام‌هاي به خصوصي را پيدا...

سوره "روم‌" به ترتيب مصحف سي‌امين سوره و به ترتيب نزول هشتاد و چهارمين سوره قرآن‌، و مكي است‌. 

وجه نامگذاري اين سوره به "روم‌" به خاطر آمدن كلمه "روم‌" در اين سوره است در اين سوره خبر از غيب‌؛ يعني شكست خوردن ايرانيان از روميان است مطالب اين سوره را در هفت بخش مي‌توان خلاصه كرد:

1. خبر از پيروزي...

سوره مبارك شمس قبل از هجرت در مكه نازل شد و به ترتيب مصحف نود و يكمين سوره مي‌باشد، كه بعد از سوره بلد و قبل از سوره ليل در اوايل حزب سوم جزء سي‌ام قرار دارد.

سوره شمس را به اين نام ناميده‌اند، چون شمس به معناي خورشيد است و اين كلمه در قرآن سي و سه بار آمده كه يكي از موارد آن در همين سوره است كه به منظور اشاره به عظمت...

در اين سوره‌، از موضوعاتي‌، مانند: مبدأ، معاد، قيام انبياي بزرگ پيشين و مبارزه آن‌ها با مشركان و بت‌پرستان‌، پيروزي آن‌ها و نابودي مشركان و كفار، دعوت به سوي حق‌، آزمايش‌هاي الهي‌، بهانه جويي‌هاي كفار در زمينه هاي مختلف‌، جهاد، منافقان‌، امتحان الهي‌، نشانه هاي خدا در عالم آفرينش‌، بيداري وجدان و فطرت انسان‌ها، ضعف و ناتواني معبودهاي...

اين سوره‌، مشهور به سوره "يس‌" است‌؛ زيرا با كلمه "يس‌" كه يكي از حروف رمزي و مقطعه قرآن است‌، آغاز مي‌شود.

سوره "يس‌" به ترتيب جمع‌آوري‌، "سي و ششمين‌"  سوره‌اي است كه بعد از سوره "فاطر" و قبل از سوره "صافات‌" قرار دارد و به ترتيب نزول‌، "چهل و يكمين‌" سوره‌اي است كه بعد از سوره  "جن‌ّ" و قبل از سوره "فرقان‌" در مكه...

احزاب به معناي گروه ها و دسته هاست‌.

شايان ذكر است‌، از آن‌جا كه بخش مهمي از سوره احزاب به ماجراي "جنگ احزاب‌" (خندق‌) مي‌پردازد اين نام براي آن انتخاب شده است‌. در جنگ احزاب گروه ها و دسته هاي متعددي از مشركان از قبايل مختلف متحد شدند كه به مدينه حمله كنند؛ لذا آن جنگ به جنگ احزاب هم معروف است‌.

آخرين سوره‌اى كه به نام حيوان است‌، سوره فيل مى باشد.

سوره مذكور چنان كه از نامش پيداست‌، به داستان تاريخى معروفى اشاره مى كند كه در سال تولد پيامبر اكرم‌ واقع شده‌، و خداوند متعال خانه كعبه را از شر حمله لشكر بزرگ كفارى كه از سرزمين يمن‌، سوار بر فيل آمده بودند، حفظ كرد.

يادآورى اين داستان‌، هشدارى...

سوره عنكبوت از سوره هايي است كه در مكه بر نبي مكرّم ( نازل شده است و شايد بتوان گفت محتواي اين سوره در چهار بخش خلاصه مي شود.(1)

1.بخش آغازين كه پيرامون مسأله "امتحان" و "وضع منافقان" است كه اين دو مسأله پيوندي ناگسستني با هم دارند.

2. بخش بعدي براي دلداري پيامبر مكرّم و مؤمناني است كه اسلام آورده اند...

الف ـ دانشمندان علوم قرآني‌، سوره ها را به مكي و مدني تقسيم كرده‌اند؛ سوره هاي نبأ و واقعه‌، از سوره هاي مكي است‌؛ از اين رو، سوره واقعه‌، چهل و ششمين و سوره نبأ، هشتادمين سوره مكي است و سوره بقره‌، هشتاد و هفتمين سوره از سوره هاي نازل شده و نخستين سوره از سوره هاي مدني است‌.(ر.ك‌: التمهيد، آيت الله معرفت‌، ج 1، ص...

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center