علامه طباطبایی
صدرالمتالهین ملاصدرا شیرازی
آیت الله سیدمحمود طالقانی
آیت الله سیدعبدالله شبر
شیخ طوسی
ملا محسن فیض کاشانی
آیت الله مصباح یزدی
اکبر هاشمی رفسنجانی
حجة الاسلام قرائتی
سید محمد حسین فضل الله
شهید سید مصطفی خمینی
آیت الله محمد صادقی

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center