کوثر
مدیر مسوول:
سيد محمد رضا علاء‌الدين
صاحب امتیاز:
موسسه قرآني كوثر
سردبیر:
حجت الاسلام علي رهبر
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
موسسه قرآني كوثر
تلفن:
0311-4419709
ایمیل:
www.mahiran.com-kowsar
سایت:
www.mahiran.com-kowsar
آدرس:
اصفهان-صندوق پستي 81465-434 - فصلنامه قرآني كوثر تلفن:4419709
کوثر
موضوع نشریه:
معارف قرآنی
قرآن و علم
مدیر مسوول:
دکتر محمد علی رضایی اصفهانی
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی
سردبیر:
دکتر محمد علی رضایی اصفهانی
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی
تلفن:
37734094-025
ایمیل:
science@quran-journal.com
سایت:
www.quran-journal.com
آدرس:
قم، خیابان سمیه، خیابان شهید رجایی، کوچه 4، پلاک 77؛ صندوق پستی 416-37185
قرآن و علم
موضوع نشریه:
معارف قرآنی
قرآن شناخت
مدیر مسوول:
محمود رجبی
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
سردبیر:
محمود رجبی
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تلفن:
32113510-025
ایمیل:
quranmag@qabas.net
سایت:
www.qabas.net
آدرس:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، دفتر نشریه صندوق پستی : 186-37165
قرآن شناخت
موضوع نشریه:
تفسیر
علوم قرآن و حدیث
مدیر مسوول:
دکتر سید کاظم طباطبایی
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
سردبیر:
دکتر سید کاظم طباطبایی
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
دانشگاه فردوسی مشهد
تلفن:
0511-8834909
ایمیل:
zekavatizadeh@yahoo.com
سایت:
www.jm.um.ac.ir/index.php/quran
آدرس:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات شهید مطهری (ره)،کدپستی: 9177948955
علوم قرآن و حدیث
موضوع نشریه:
علوم قرآن و حدیث
پژوهشهای میان رشته‌ای قرآن کریم
مدیر مسوول:
عیسی علیزاده
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی
سردبیر:
دکتر علی منتظری
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
جهاد دانشگاهی
تلفن:
66970775-021
ایمیل:
faslnameh@isqa.ir
سایت:
isqa.ir
آدرس:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک 95 سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور
پژوهشهای میان رشته‌ای قرآن کریم
موضوع نشریه:
میان رشته‌ای قرآن
پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم
مدیر مسوول:
دکتر محمدعلی راغبی
صاحب امتیاز:
دانشکده علوم و معارف
سردبیر:
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
دانشکده علوم و معارف
تلفن:
32902133-025
ایمیل:
padjooheshname@quran.ac.ir
سایت:
www.quran.ac.ir
آدرس:
قم بلوار شهید صدوقی نبش کوچه 38 دانشکده علوم و معارف قرآن کریم
پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم
موضوع نشریه:
علوم ومعارف قرآن
بلاغ مبین
مدیر مسوول:
حسین شجاعی
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق(ع)
سردبیر:
سید محمدعلی میربلوکی
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
انجمن علمی- دانشجویی الهیات،معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
تلفن:
88090478-021
ایمیل:
anjomanel.isu@gmail.com
سایت:
anjomanel.isu@gmail.com
آدرس:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)دانشکده الهیات،معارف اسلامی و ارشاد،دفتر انجمن علمی امور فصلنامه بلاغ مبین
بلاغ مبین
موضوع نشریه:
معارف قرآنی
پژوهش نامه قرآن و حدیث
مدیر مسوول:
دکتر جعفر نکونام
صاحب امتیاز:
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
سردبیر:
دکتر عباس همامی
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
انجمن علوم قرآن و حدیث
تلفن:
44472310-021
ایمیل:
pan@quranhadith-ngo.ir
سایت:
quranhadith-ngo.ir
آدرس:
تهران: صندوق پستی 333-17115
پژوهش نامه قرآن و حدیث
موضوع نشریه:
قرآن وحدیث
بینات
مدیر مسوول:
محمد عبد اللهیان
صاحب امتیاز:
موسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام
سردبیر:
حسن پویا
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
مؤسسه معارف اسلامي امام رضا (ع)
تلفن:
37742010
ایمیل:
info@besharat.ir
سایت:
besharat.ir
آدرس:
بلوار شهید محمد منتظری، کوچه 8، پلاک 12، صندوق پستی167- 37185
بینات
موضوع نشریه:
معارف قرآنی
ترجمان وحى
مدیر مسوول:
محمد نقدی
صاحب امتیاز:
سازمان اوقاف و امور خیریه
سردبیر:
محمد نقدی
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
سازمان اوقاف و امور خیریه (مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی)
تلفن:
025 37741411 - 37733389 - 37737368
ایمیل:
QURAN@cthq.ir Quran@noornet.net
سایت:
www.cthq.ir
آدرس:
قم، خیابان شهدا، کوچه شماره 39، پلاک 12
ترجمان وحى
موضوع نشریه:
ترجمه

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center