الف‌) ب‌) قرآن كريم در چه كشورهايى و به چند زبان ترجمه شده است‌؟ الف‌) در ميان ترجمه‌هاي موجود ترجمه آيت الله مكارم شيرازى به جهت رواني ترجمه و نزديكي به متن قرآن با توجه به تفاسير و نكات ادبي از بقيه ترجمه‌ها بهتر است‌.

ب‌) قرآن كريم به زبان‌هاي مختلف در دنيا ترجمه شده تاكنون نزديك به يك صد زبان ترجمه شده است و هر...

فهميدن معاني و مقاصد آيات الهي بر همگان آسان نيست ، زيرا اكثر آيات داراي معنايي دقيق وعميق هستند. مترجمان و مفسران در برخي موارد از فهميدن دقيق و صددرصد معاني آيات درمانده مي شوند و براي ترجمه كردن و توضيح معناي آن ها با اضافه كردن برخي از مطالب (درون پرانتز) مراد و مقصود را بيان مي كنند، يا به جهت روان شدن ترجمه ، كلمه يا جمله اي را...

از سوى ديگر، به طور تقريبى مى توان سه شيوة كلى در ترجمه قرآن را نام برد:

1. ترجمه تحت اللفظى است كه واحد ترجمه در آن واژه‌ها است‌؛ اين ترجمه حتى در غير قرآن هم نارسا و ناقص است‌، زيرا تركيبى از واژه‌هاى معادل‌، هميشه هم معنا با تركيب واژه‌هاى اصلى نيست‌، و تركيبات ايجاد شده در زبان مقصد ممكن است به طور كامل متفاوت از...

در ابتدا ذكر اين نكته را به صورت كلى در مورد كتاب‏هاى مختلف كه در موضوعات گوناگون خواسته شده، لازم مى دانيم و آن اين كه در هيچ يك از موضوعات، يك كتاب جامع كه پاسخگوى همه سئوالات و شبهات باشد، وجود ندارد، به همين جهت در هر موضوعى به جاى معرفى يك كتاب، چند كتاب معرفى مى شود. كتاب‏هاى معرفى شده نيز تنها مى تواند پاسخگوى برخى از پرسش‏ها و...

اين يك امر واضح و روشن است كه مذهب و تدين نمى تواند هيچ‏گونه نقشى در ترجمه لغات داشته باشد! مثلاً آيا ممكن است اختلاف معنى بين واژه‏هاى فرهنگ‏هاى انگليسى كه مؤلفان آنها از مليت‏ هاى گوناگون هستند ديده شود؟

! به طور مثال واژه‏اى در فرهنگ حييم و باطنى كه مؤلفان آنها ايرانى اند باشد و از نظر معنى با فرهنگ آكسفورد منطبق و...

ابتدا بايد توجه داشت كه برابريابي لغوي آيات‌، بخشي از كار ترجمه است و ترجمه صحيح تنها از رهگذر برگردان لغوي به دست نمي‌آيد و براي ترجمه صحيح بايد به اصول و مباني‌ آن توجه داشت كه يكي از آن‌ها برگردان صحيح واژه و تركيب است‌; براي مثال در آيه 12 سوره ممتحنه‌، مي‌خوانيم‌: "بَيْن‌َ أَيْدِيهِن‌َّ وَ أَرْجُلِهِن‌" اگر اين آيه را به صورت...

ترجمه انتقال مفهومي از زباني به زبان ديگر با رعايت دقايق هر دو زبان است‌. هر چه متن اصلي دقيق‌تر و پر محتواتر باشد بايد ترجمه به همان نسبت از دقت بيشتر برخوردار باشد و اگر متن اصلي متني باشد كه از جانب خالق هستي براي هدايت مردم فرو فرستاده شود بايد ترجمة آن‌، چنان جامعيت داشته باشد كه ضمن انتقال مفاهيم والاي موجود در متن اصلي از اظهار...

درباره ترجمه قرآن كريم و تاريخچه آن مي‏توان به چند مورد اشاره كرد:

الف) قرآن كريم در طول تاريخ، به زبان‏هاي انگليسي، فرانسوي، آلماني، ايتاليايي، روسي، هندي، ژاپني، مالزيايي، اندونزيايي، چيني، تركي، زبان فارسي و در نهايت به زبانهاي آفريقايي و آمريكايي ترجمه و چاپ شده است. برخي معتقد اند قرآن به 118 زبان رايج دنيا ترجمه...

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center