الف‌: بطور كلي قرآن در دو مرحله بر پيامبر(ص) نازل گرديد. يكي به صورت يك جا و دفعي كه تمام قرآن به صورت اجمالي بر قلب پيامبر(ص) نازل شد كه در ماه مبارك رمضان بود. "شهر رمضان الّذي أُنزل فيه القرءان‌" (185،بقره‌) و ديگري نزول تدريجي و تفصيلي‌، كه طي 23 سال آيات قرآن از ابتدا تا انتها در زمانها و مكانهاي مختلف بر پيامبراكرم‌نازل شد. سوره...

برخي از بيمار دلان احتمال داده‌اند كه معاني آيات بر قلب پيامبر اكرم نازل مي‌شده و ايشان الفاظ و عبارات آن را تنظيم مي‌كردند.

اما تقريباً بر اساس عقيده همه مسلمانان و دانشمندان علوم قرآني‌، تمام ساختار قران‌، معنا و الفاظ آن‌، وحياني بوده و از جانب خداوند است و پيامبر اكرم‌هيچ گونه دخالتي در تنظيم...

قبل از پاسخ به اين سؤال‌، خوب است معناي سوره و قرآن را از كتاب تفسير نمونه‌(1) بررسي نماييم‌: «سوره‌» در دو معنا استعمال مي‌شود؛ يكي به معناي مجموع آياتي است كه هدف معيني را تعقيب مي‌كند و ديگر اينكه‌، مجموعه آياتي كه با «بسم الله الرّحمن الرّحيم‌» شروع و قبل از «بسم الله الرّحمن الرّحيم‌» سورة بعد پايان مي‌پذيرد.

...

يكي از نكات روشن زندگي رسول اكرم‌اين است كه درس ناخوانده و مكتب ناديده بوده است‌.

شخصي كه درس ناخوانده است‌، هرگز نمي‌تواند كتابي را از پيش خود بياورد، كه فراتر از زمان است‌، در همة ابعاد معجزه است و جن‌ّ و انس را به هماوردي و آوردن سوره‌اي مانند آن‌، فرا خوانده است‌. و حتي اگر دانشمندترين فرد عالم بود نيز نمي‌توانست...

بيشتر آيه‌هاي قرآن كريم در روز نازل شده است و اندكي از آن‌ها در شب نازل شدند. برخي آيات كه در شب نازل شدند عبارتند از:

1. اواخر سورة آل‌عمران‌؛ "إِن‌َّ فِي خَلْق‌ِ السَّمَـَوَ َت‌ِ وَالاَْرْض‌..."(آل‌عمران‌،190)

2. تمامي سوره انعام‌

3. اول سوره حج‌

4. آيه 59 سورة...

تحريف در لغت به معناي تغيير، تبديل، انقلاب، سرنگوني و واژگوني و انحراف سخن و يا چيزي ديگر، از حالت و وضع خود مي باشد.در مورد قرآن وقوع تحريف ممكن است به دو صورت فرض شود؛ در فرض نخست، تحريف به معناي افزودن كلمه و يا جمله اي به قرآن به گونه اي كه معناي قرآن تغيير پيدا كند؛ كه تحريف به اين معنا به اتفاق همه مسلمانان اعم از شيعه و سني در...

قرآن گفته است ، اگر در آن شك داريد، يك سوره يا ده سوره و يا يك قرآن بياوريد.

در سورهء هود مي فرمايد: مي بندد. بگو: شما نيز ده سوره مثل قرآن بياوريد.در سورهء بقره و يونس فرمود: (1)در سورهء قصص : مي فرمايد:

نزد خدا بياوريد كه از آن دو كتاب آسماني (تورات و قرآن ) مردم را بهتر هدايت كند، تا من از آن پيروي...

به اين پرسش، در چند مرحله ميتوان پاسخ داد؛ الف - ابتدا اين كه مقايسه قرآن در چگونگي نزول با ديگر كتب آسماني كه از آنها اثري در دست نيست، چندان صحيح به نظر نميرسد؛ چرا كه امكان دارد بين چگونگي نزول و چگونگي ارائه مطالب و مفاهيم ارتباط وجود داشته باشد؛ چنان كه اين ارتباط در مورد قرآن به وضوح ديده ميشود. در قرآن كريم، بخشي از آيات، به...

«تحدي» به معناي مقابله‏ناپذيري قرآن است، و خداوند، در آيات تحدي، با سه تعبير از مردم خواسته است همانند قرآن بياورند:

1. در آيه   «بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآن    (1) مانند اين قرآن».

2. در آيه   «بِحدِيث مِثْلِهِ    « (2)، گفتاري مانند اين قرآن».

3. در آيه   «فَأْتُوا بِسُوره مِنْ...

مسئله تقدّم نزول دفعي قرآن به صورت يك موضوع مستقل در آثار مفسران و محققان علوم قرآني ذكر نشده است، بلكه شايد بتوان در ضمن مباحث نزول آيات قرآن به اين مسئله دست يافت. مفسران و محققان در چگونگي و كيفيت نزول تدريجي و دفعي اختلاف نظر دارند و اولين سوره يا آيات نازل شده بر پيامبرصلي الله وعليه وآله، كدام، نيز بعثت پيامبرصلي الله وعليه وآله...

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center