صداهاي كشيده "و ـ ا ـ ي‌" كه حروف مدي ناميده مي‌شوند در هنگام وقف به همان صدا و مد طبيعي خود ادا مي‌شوند.

پرسش شما در كتاب "تاريخ قرآن كريم‌"، نوشته دكتر سيد محمد باقر حجتي مطرح شده است‌. پاسخ سوال‌، با توجه به تعريف صحيح قرائت‌، منفي است‌، زيرا تعريف "قرائت‌" عبارت است از: "طرق و روايات قرآني كه با اسناد به ثبوت رسيده تا عمل به آن لازم الاتباع باشد و طرق‌، بدون سند و نقل روايت‌، قرائت محسوب نمي‌شود." تعصّب و پاي‌بند بودن برخي علماي نحو،...

با توجه به اين كه آيات الهي قرآن با رعايت قواعد ويژه خود ـ قواعد تجويدي ـ زيباتر، نيكوتر و تكميل‌تر تلاوت مي‌شود. لذا بسيار بجا و پسنديده است كه زبان و ذهن خود را با اين گونه حالت‌هاي زيبا و كامل آشنا كنيم و عادت بدهيم‌. تجربه ثابت كرده است كه وقتي انسان چيزي را به حافظه مي‌سپرد تغيير و تبديل آن بسيار مشكل است به طوري كه يك شعر درست...

حرف "رأ" دو صفت تفخيم و ترقيق دارد كه هر كدام شرايط خاصي دارند: 

شرايط تفخيم "رأ"

الف‌: رأ متحركه‌: 1. رأ مفتوحه‌، مانند: رَب‌ِّ ـ ذومرَّه‌

2. رأ مضمومه‌، مانند: رُحمأُ ـ رُوح‌

ب‌: رأ ساكنه‌

1. رأ ساكنه ما قبل مفتوح‌، مانند: يَرضي ـ القَمَر

...

خير، كسي كه قرائت و تلاوت قرآن را نمي‌داند بايد در راه يادگيري آن كوشش كند و بوسيله رفتن به كلاس‌هاي آموزش و يادگيري قرآن و همچنين گوش دادن نوارهاي آموزشي و روخواني قرآن تلاش كند و تا حد ممكن بكوشد و خواندن قرآن را تا جايي كه ممكن است ياد بگيرد. از امام صادق‌ نقل شده‌: رسول خدا(ص) فرمود: "مرد عجمي از امت من قرآن را عجمي مي‌خواند (...

1 - به نظر قرآن‏ پژوهان، علامت‏ هاي وقف، وصل، مد، قصر و سكون كه امروزه روي كلمات و حروف قرآن مشاهده مي‏كنيم، مربوط به زمان پيغمبر(ص) نمي‏شود و از زمان‏هاي بعد به مناسبت احتياج مردم غير عرب وضع و ثبت شده است هم چنانكه نقطه و اعراب در قرآن نيز چنين است. البته اين علامت گذاري ها بر مبناي تعليم پيامبر(ص) و عمل صحابه انجام گرفته است. از...

تبديل حركت آخر يا وسط كلمه به حرف مدي "اشباع‌" ناميده مي‌شود. مانند هأ ضمير، در صورتي كه حرف قبل از آن و حرف اوّل كلمه بعدي متحرك باشد، اشباع مي‌شود؛ يعني اگر مكسور باشد، به صورت "يأ مدي‌" خوانده مي‌شود و اگر مضموم باشد به صورت "واو مدي‌" تلفظ مي‌گردد.

مثال‌: اِنَّه‌ُ لَقول = اِنَّهو لَقول‌، دُونِه‌ِ ملتحداً = دُونهي...

امام راحل(ره) در پاسخ اين سؤال كه "آيا ادا كردن كلمات در نماز ازمخرج واقعشان واجب است؟" فرمودند:

"بايد كلمات طوري ادا شود كه عرف عرب آن را صحيح بداند".(1)

بنابر اين رعايت مخارج و حروف آن گونه كه اهل تجويد گفته‏ اند نه در نماز و نه در قرائت قرآن لازم نيست و همين مقدار كه هر حرف را مشخص ادا كند كه اشخاص...

1ـ خير، اختلاف قرائات نه از ديدگاه شيعيان و نه از ديدگاه اهل سنت موجب تحريف قرآن نيست و دلايل متعددي بر آن دلالت دارد؛ از جمله 1. اخبار و اختلاف قرائات آحاد است و قرآن با تواتر اثبات مي‌شود نه با خبر واحد؛

2. خبرهاي واحد كه قرائت‌هاي مختلف را گزارش مي‌كنند، دليل بر تحريف نيستند؛ زيرا قرآن و قرائت‌هاي ياد شده در حقيقت...

ركوع در اينجا به معناي "بند يا قسمت‌" است‌، علامت (ع‌) نشانه نوعي تقسيم‌بندي قرآن به حسب معاني است‌، هر بند در سور مختلف چند آيه را در بردارد و علاوه بر اين كه حلقه‌اي از زنجيره مقاصد سوره است‌، معنايي مستقل را افاده مي‌كند و در سوره‌هاي كوچك گاه تمام سوره يك بند يا ركوع به حساب مي‌آيد. قرآن مجموعاً به 540 ركوع (بند) ـ و به گفته برخي...

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center