تفسير

بهره‏مندي از معارف قرآن تا حدودي گرچه براي همگان ممكن است؛
امّا براي فهم قرآن - به عنوان منبع اساسي معرفت ديني - نيازمنديم كه ابزارهاي خاص
آن را پيدا كنيم و حدود استفاده از هر يك از آنها و ميزان تأثير و اعتبار از آنها
را بدانيم.
 مهم‏ترين
ابزارها براي فهم قرآن عبارت است از:
 1. ادبيات و
...

تفسير پيش از مطرح كردن پاسخ‌، لازم است مطالبي را از نظر بگذرانيم‌:

الف ـ قرآن ظاهر و باطن دارد و روايات فراواني بر اين مطلب دلالت دارند؛ از جمله‌: رسول خدا(ع)فرمود:

"ان للقرآن‌ِ ظهراً و بطناً و لبطنه بطن الي سبعه أبطن‌؛( عوالي اللآلي‌، ابن ابي جمهور الاحسائي‌، ج 4، ص 107، انتشارات سيدالشهدأ، قم‌. )...

تفسير

از آن جا كه به نظر مي‏رسد متون ديني، خود واجد مفاهيم بوده و
گوينده و نويسنده آنها از سخن، گفتار و نوشتار خود مفهوم خاصي را اراده نموده است؛
اگر مفسري علايق، انتظارات، آرا، نظرات و عقايد خودرا بر تفسير متن تحميل كند، اين
روش، تفسير به رأي بوده و باطل است. او بايد از تحميل، پرهيز كرده و به جاي متن
سخن نگويد؛...

تفسير اختلافاتي كه در تفسير قرآن بين مفسران هست ، چند عامل دارد:

1. اختلاف سليقهء مفسران در طرح و نحوهء تفسير قرآن ، مثلاً يك مفسر، آيات را با آيات همگون مقايسه مي كند و به اصطلاح تفسير آيه به آيه مي كند. ديگري آيات را به كمك روايات تفسيرمي كند.

يك مفسر آيات را از ديدگاه تاريخي بررسي ميكند. ديگري از...

تفسير

بخشي از آيات قرآن مربوط به آيات احكام است كه برخي آن ها را
به پانصد آيه رسانده اند. بهره گيري از اين نوع آيات بدون مراجعه به احاديث صحيح
اسلامي امكان پذير نيست ؛ زيرا غالب اين آيات مطلقاتي هستند كه قيود آن ها درلسان
نبي اكرم و معصومان : وارد شده است . بديهي است استدلال به اطلاق مطلق و يا عموم
عام بدون...

تفسير

براى قرآن مجيد پنج نوع تفسير متصور است :
1 تفسير ترتيبي
؛ در اين قسم ، آيات قرآن به ترتيب ، مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و محتوا و
حقيقت آيات روشن مي شود، مثلاً براي تفسير سورهء بقره ، از اول شروع مي كند تا
آخرين آيهء بقره .
2 تفسير مفردات
؛ در اين نوع از تفسير، واژه هاي قرآني جدا جدا به ترتيب...

تفسير

قرآن از آن جهت كه كلام خداي سبحان است،‌ يكي از منابع ديني
است كه حجيت آن ذاتي است،‌ منتها تفسير قرآن، شرايط و آدابي دارد كه با رعايت آن
مي توان به مقصود و پيام كلام الهي پي برد، از جمله اين كه مفسر حق ندارد انديشه و
اعتقاد شخصي خود را محور قرار داده، قرآن را بر آن تفسير كند بلكه تفسير قرآن
منابعي دارد كه...

تفسير

اولاً روايات تفسيري وارده از معصومين بخصوص ائمه اطهار(ع) آن
چنان هم كم نيست كه در فهم قرآن و معارف الهي اخلالي به وجود آمده باشد. كم نيستند
افرادي كه آيات الهي را تنها از طريق روايت اهل البيت تفسير نموده باشند از جمله
تفسير نورالثقلين تأليف محدث بزرگوار الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي ره و
تفسير علي...

تفسير

اكثر مفسران و محققان قرآني و يا كتب علوم قرآني، خود فصلي را
به علوم مورد نياز در تفسير اختصاص داده و علومي را كه از ديدگاه خود براي تفسير
ضروري مي‏دانستند متذكر گرديده‏اند و اهم علوم ياد شده در اين مورد كه تقريبا اكثر
و قريب به اتفاق مفسران و محققان بهآن اشاره كرده‏اند، بدين‏قرار است:
1- علوم ادبي
(...

تفسير

بهترين كتاب تفسيري كه ميتواند شما را در اين زمينه ياري كند،
"تفسير جوان" ـ به اهتمام محمد بيستوني، زير نظر آيه الله ناصر مكارم
شيرازي، نشر دارالكتب الاسلاميه ـ ميباشد. اين كتاب، جهت دسترسي آسانتر جوانان
عزيز به تفسير قرآن كريم، تهيّه شده است كه در واقع، منتخبي از تفسير نمونه است.
اين تفسير شريف، در قطع جيبي...

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center