دليل فتحه به آخر كلمه "بيتي" در آخرين آيه سوره نوح اين است كه در ادبيّات عرب براي اسمي كه اضافه به ياء متكلّم شده، احكام خاصّي را بيان نموده و چنين گفته اند: هر زماني اسم صحيح مانند غلام و بَيت يا اسمي كه جانشين اسم صحيح قرار گرفته مانند دَلو - ظبي، به ياء متكلّم اضافه شود، حرف آخر كلمه مضاف ، كسره داده مي شود و اعراب مضاف در سه حالت...

"اسم فاعل‌" صيغه‌اي است كه از "فعل‌" مشتق مي‌شود و دلالت بر كسي مي‌كند كه فعل به او قائم است و معناي حدوثي دارد.(شرح الرضي علي الكافيه‌، رضي الدين استر آبادي‌، ج 3، ص 413، نشر موسسه الصادق‌، تهران‌.) اسم فاعل از فعل‌هاي ثلاثي مجرد كه ماضي آن‌ها بر وزن "فَعَل‌َ" ـ مفتوح العين ـ باشد ـ چه لازم چه متعدي ـ بر وزن فاعل مي‌آيد و هم چنين است...

كلمه "نستعين‌" در اصل نستعون بوده چون ريشه‌اش از معونه و عون مى باشد و چون واو به خاطر ثقيل بودنش به يأ قلب شده و كسره آن به "عين‌" منتقل شده و يأ ساكن گشته است و اين قاعده را اعلال مى گويند.

"عَوْن‌" به معناى كمك كردن و يارى رساندن مى باشد و نستعين متكلم مع الغير از باب استفعال مى باشد و به معناى تنها از تو يارى مى...

به كار رفتن ضماير جمع در قرآن در مورد افعال خداوند به دو جهت است:

1- يا به جهت تكريم و تعظيم است؛ چرا كه ضمير جمع در رساندن عظمت و بزرگي فاعل، بليغ‏تر است.

2- و يا به جهت نظر به اسباب و علل است؛ چون خداوند در اين جهان از طريق مجموعه اسباب و علل كارها را به انجام مي‏رساند. از اين‏رو در اين گونه موارد...

در آيه وضو (من) نيست، بلكه (الي) است كه در معناي آن بحث است. قرآن مي‏فرمايد:

"يا أيها الّذين آمنوا اذا قمتم الي الصّلوة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم الي المرافق"

اي كساني كه ايمان آورده‏ايد هنگامي كه براي نماز به پا خاستيد صورت و دست‏ها را تا آرنج بشوييد.(1)

برادران اهل سنت گفته‏اند تا...

"مُكسَّر"، يعني "در هم شكسته شده‌"؛ جمع مكسَّر به جمعي گفته مي‌شود كه بناي مفردش تغيير كرده باشد مانند: "اَعْنَاب‌ْ" (يس‌،33) بر وزن "اَفْعَال‌ْ" كه مفرد آن "عِنَب‌ْ" بر وزن "فِعَل‌ْ" است‌.

"اَحْبَارْ" (توبه‌،31) بر وزن "اَفْعَال‌ْ" كه مفرد آن "حِبْرْ" بر وزن "فِعْل‌ْ" است‌.

"اَقْفَال‌ْ" (محمد،24) بر...

يشاقّ فعل مضارع است از باب مفاعله و اگر عامل خارجي بر سر آن در نيايد بايد آخر آن مضموم باشد ولي چنانچه برخي از اسماء يا حرف شرط بر سر آن درآيند مكسور مي‏شود زيرا اسماء يا حروف شرط فعل مضارع را جزم مي‏دهند و هنگامي كه يشاق مجزوم شد التقاء ساكنين مي‏شود از اين رو كسره مي‏گيرد و گاهي يشاق و گاهي يشاقق گفته مي‏شود و اين كلمه از شق است كه...

الف) آيه مذكور از سورهء حج (22 آيهء 45مي باشد. اعراب و حركات آن را از روي قرآن مشخص نماييد.

ب) وجه اِعرابي و نقش كلمات

1. كأيّن  مي تواند در موضع نصب باشد تا مفعول مقدم قرار گيرد.

مي تواند محلاًّ مرفوع باشد تا مبتدا باشد.(1)

2. أهلكناها فعل (متعدي از باب افعال ) و...

هر حرفي هرچند از نظر ساختار نحوي يا صرفي زايد به شمار آيد و نقشي نپذيرد، از نظر محتوايي و معنايي زايد نيست و هدف مشخصي را دنبال مي‌كند، خواه هدفي زباني باشد (مانند آوردن‌هاي سكت براي ايجاد سجع‌)  وخواه معنايي (مانند تأكيد)؛ بنابراين‌، از نظر اصطلاحي‌، اگر حرفي زايد نامبردار شود، از نظر محتوايي هدفمند است و نمي‌توان آن را از كلام حذف...

كلمه سه قسم است‌:

1. حرف مانند مِن‌ْ در آيه‌: "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاْ ?َنصَاب‌ُ وَالاْ ?َزْلَـَم‌ُ رِجْس‌ٌ مِّن‌ْ عَمَل‌ِ الشَّيْطَـَن‌؛(مائده‌،90)

2. اسم مانند خَمْر و مَيْسِر در آيه فوق‌:

3. فعل مانند خُلِقَت‌ْ در آيه "أَفَلاَ  يَنظُرُون‌َ إِلَي الاْ ?ًِبِل‌ِ كَيْف‌...

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center