در آغاز هزاره سوم ميلاد و در آستانه قرن 21 و با وجود اكتشافات بشر در آسمانها و علوم فضايي سوال اين است چگونه قرآن منبع و مرجعي است براي تحقيقات اختر فيزيكي؟ با اينكه نيك مي دانيم قرآن سرچشمه خيلي علوم است. موضوع تحقيقي طولاني مدت بنده قرآن و نجوم است و در اين خصوص مرا راهنمايي كنيد؟

...

اسرار قرآن، در كدام آيه ها و سوره ها يافت ميشود؟

اگر هر فرد منصفي، قرآن كريم را مورد مطالعه قرار دهد در او ترديدي باقي نميماند كه اين كتاب مقدس، صرفاً از منبع وحي الهي سيراب گشته و داراي بيرون و درون و ظاهر و تعبير و محتوايي معجزه آسا است؛ زيرا اين سخن الهي بيش از هزار سال پيش، اسراري را در جهان وجود آشكار ساخته است...

آيا "لا مبدّل لكلمات ربّك" هرگونه نسخ، تخصيص و تبديل آيات را به وسيله روايات حتي روايات قطعي نفي نمي‏كند؟

براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد معناي آيه شريفه را بيان نماييم، بعد به سؤال بپردازيم. خدا مي‏فرمايد: "واتلُ ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مُبدّل لكلماته و لن تجد من دونه ملتحدا؛(1) آنچه از كتاب پرودگارت وحي شده...

در آيات قرآن كريم‌، مشاهده مي‌شود، سر فصل بسياري از سوره‌ها و جريان‌هاي مطرح شده وقايع تاريخي و اتفاقاتي است كه در زمان پيامبر رخ داده است‌. در اين جا اين پرسش مطرح است كه آيا متن قرآن‌، عرضي است و اگر مثلاً اتفاق ديگري مي‌افتاد، متن آيه‌ها، چيز ديگري مي‌بود؟

برخي ادعا كرده‌اند، بعضي از آيات قرآن كريم كه بر حسب...

آيه منسوخ چگونه مي‌تواند به عنوان جزئي از قرآن وسيلة هدايت قرار گيرد و در زندگي بشر به كار برده شود؟

بيشتر مفسران قائل به مي‌باشند؛ امّا در نوع نسخ (نسخ تلاوت نه حكم‌؛ نسخ تلاوت نه حكم‌، نسخ حكم نه تلاوت‌) اختلاف نظر دارند. علماي شيعه‌، فقط نسخ حكم را پذيرفته‌اند؛ ولي نسخ تلاوت را قبول ندارند در تعداد آيات منسوخ نيز...

از آن جا كه در قرآن است و ما به آيات ناسخ عمل مي كنيم ، آيا درست است بگوئيم آيات منسوخ كهنه شده و فايده اي ندارد؟

نسخ به معناي ازاله و ابطال و عوض كردن حكم و جانشين كردن حكمي به جاي حكم ديگري است . در واقع زمان مصلحت حكم منسوخ به سر ميآيد و مدتش تمام مي شود و حكم ديگري جاي آن رامي گيرد. به عقيدهء بعضي از محققان در...

در باب بداء و نسخ توضيحاتي بفرماييد؟

در خصوص سؤالي كه فرموديد، ابتدا در مورد قسمت اول سؤال بايدعرض كنيم كه "بدا" در لغت به معناي "آشكار شدن" آمده، همانطور كه قرآن مجيد دربارة ظالمان و ستمگران مي فرمايد : "وبدالهم سيئات ما عملوا" (سوره زمر،آيه41) يعني در روز رستاخيز بديهاي اعمال و رفتار آنان آشكار مي گردد، و نتيجة...

برخي از علمأ كه معتقدند "قرآن مخلوق خدا نيست‌"، منظورشان چيست‌؟ بايد بدانيم كه اين مطلب در واقع به "حدوث و قدم قرآن‌" به معناي حادث بودن يا قديمي بودن قرآن كريم برمي‌گردد و از دوران بني‌عباس مطرح بوده است‌. عده‌اي از علمأ اهل‌سنت كه از فرقه "اشاعره‌" بوده‌اند به قدم قرآن و غير مخلوق بودن آن نظر داده‌اند به اين معنا كه "كلام‌" بر دو...

آيا به تمام نكات علمي روز در قرآن اشاره شده است؟

ابتدا بايد هدف از نزول قرآن را دانسته، سپس به پاسخ بپردازيم.

قرآن، كتاب انسان سازي است كه هدف آن راهنمايي بشر به راه راست و هدايت وي در مسير تكامل مي‏باشد. قرآن راه خير و شر را به بشر مي‏نمايد و طريقه وصول به آن را روشن مي‏گرداند تا بشر با به كار بستن...

چرا آية "اليَوم‌َ اَكمَلت‌ُ لَكُم دينَكُم و اَتمَمت‌ُ عَلَيكُم نِعمَتي‌..." پس از حكم حُرمت گوشت مردار و خون و... آمده است‌؟

1. آية 3 سورة مائده‌، داراي دو بخش مستقل است كه هيچ كدام با ديگري ارتباط ندارند; بخش نخست به حرمت گوشت مردار و ساير گوشت‌هاي حرام و جواز خوردن آن در موارد اضطراري مربوط است و بخش دوم‌، به يأس و...

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center