و ساير اعجازها از جهات مختلف قابل بحث و بررسي است. اعجاز قرآن تنها در زمينه علمي آن نيست، بلكه از جهات متعدد و مختلف است: اعجاز لفظي، اعجاز معنوي و اعجاز طريقي وجوه مختلف هستند.

علامه طباطبايي(ره) در مورد (از جنبة طريقي كه از طريق پيامبر مي‌رسيده) در بخشي از سخنان خود آورده است: فرد درس نخوانده و استاد نديده اي كه...

هر چند قرآن كريم از حوادث آينده‌، خبرهايي را ارائه كرده است مانند: اخبار از عدم توانايي برآوردن مانند قرآن كريم‌، در آيات تحدي (اسرأ،88) و خبر از غلبة سپاهيان روم (روم‌،3ـ1) و آيات ديگري كه عبارتند از: "انفال‌، 8؛ حجر، 95؛ صف‌، 9؛ قمر، 45؛ تبت‌، 2..."  ولي بايد توجه كرد كه قرآن كريم كتاب غيب گويي نيست بلكه كتاب هدايت و انسان سازي است...

قرآن كريم از ابعاد و زواياي مختلف مانند وضع قوانين‌، طرح مسائل تاريخي‌، پيشگويي‌ها و اخبار غيبي‌، علوم روز و مسائل ناشناختة علمي در عصر قرآن‌، معارف و طرح مسائل عقيدتي و... معجزه است كه به چند نمونه از آن‌ها اشاره مي‌شود:

الف‌: اعجاز از جهت فصاحت و بلاغت و در قلمرو لفظ و ساختار ظاهري متن آن‌.

به...

آري‌، قرآن كريم از پيشگويي‌هايي خبر داده كه در حال حاضر تحقق پيدا نكرده‌؛ ولي وعدة تحقق آن طبق تفسير مفسران و روايات معصومين‌: قبل يا بعد از ظهور حضرت مهدي‌غ محقق خواهد شد؛ بعضي از اين آيات و پيشگويي‌هايي كه تا حال صورت نگرفته‌، عبارتند از:

1. "هُوَ الَّذِي‌َّ أَرْسَل‌َ رَسُولَه‌ُ بِالْهُدَي‌َ وَدِين‌ِ الْحَق‌ِّ...

رايانه تجزيه گر ندارد، مگر آن كه با عقل بشر هوش مند شده باشد، تا در مواقع لازم به انسان پس دهد.البته رايانه به كمك منابع الكترونيكي كه دارد، از بهترين وسيله هايي است كه موجب سرعت در بازيابي اطلاعات مي شود. در كميت و كيفيت برتري خود را نسبت به نوشته ها و آثار قلمي ثابت كرده است . يك ديسكت كوچك مي تواند انباري از اطلاعات شود كه حتي...

قرآن در بيان حقايق علمي ومعرفتي، روش خاص و متفاوت با كتاب هاي علمي و تاريخي دارد، مثلاً مباحث مربوط به معارف و احكام را با موعظه و حكمت به هم آميخته و مسائل نظري را با عملي پيوند زده است،‌تا همزمان از مطالعة يك موضوع استفاده هاي گوناگون بشود. به ديگر سخن: دانش هاي رايج علمي و فلسفي دربارة پديده هاي معيّن جهان مانند ستارگان و كوه ها و...

برخي از پيشگويي‌هاي قرآن كريم تا به حال به وقوع پيوسته است‌؛ مثل آيه‌هاي 1 تا 6 سوره روم‌، 27 سوره فتح‌، 44 و 45 سورة قمر، 7 و 8 سوره أنفال و... همگي خبر از غيب داده‌اند؛ به عنوان نمونه آيات اولية سورة روم خبر از شكست روميان مي‌دهد، (غلبت الروم‌) بعد، از محل اين حادثه سخن به ميان مي‌آورد. (أَدْنَي الاْرْض‌) اين شكست‌، در سرزمين نزديك...

از آن جا كه قرآن به عنوان معجزه جاودان به پيامبر گرامي(ص)، داده شده، حاوي معجزات فراواني است كه به گوشه هايي اشاره مي‏كنيم:

1 - قرآن، دليل بر صدق ادعاي پپامبر(ص) در نبوت مي‏باشد، چرا كه مي‏فرمايد: "قل لئن اجتمعت الانس و الجن علي ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله".(1) و يا "ان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا...

ابتدا بايد هدف از نزول قرآن را دانسته، سپس به پاسخ بپردازيم.

قرآن، كتاب انسان سازي است كه هدف آن راهنمايي بشر به راه راست و هدايت وي در مسير تكامل مي‏باشد. قرآن راه خير و شر را به بشر مي‏نمايد و طريقه وصول به آن را روشن مي‏گرداند تا بشر با به كار بستن اين برنامه زندگاني به خدا تقرب جويد و به سعادت و كمال نائل شود....

در برخي سوره‌ها، آياتي برخلاف مكان نزول سوره آمده است‌؛ يعني اگر سوره مكي است برخي آيات آن مدني و اگر مدني است‌، برخي آيات آن مكي مي‌باشد.

علامه طباطبايي‌؛ در ذيل آيات نخستين سوره اعلي‌َ مي‌گويد: "سياق آيات اول سوره‌، سياق آيات مكي است ولي در ادامه يعني از آيه "قَدْ أَفْلَح‌َ مَن تَزَكَّي‌َ ؛..." مكي يا مدني بودن آن...

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center