يكي از دلايل تفاوت در شماره‌گذاري مربوط به آية "بسم الله الرحمن الرحيم‌" است‌.

به عقيدة شيعه "بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌" آيه‌اي مستقل است‌؛(البيان‌، آيت‌اللّه العظمي خويي‌؛، منشورات انوارالهدي‌، ص 438 ـ 443.)  ولي بعضي از علماي اهل تسنّن آن را يك آيه مستقل نمي‌دانند، از اين رو در شماره‌گذاري آيات نزد آنها "بسم اللّه...

در مورد تعداد تقريبي آيات قرآن كريم، در ميان مفسران و دانشمندان علوم قرآني وحدت نظر نسبي وجود دارد؛ برخي آيات قرآن را 6000 آيه دانسته و برخي اعدادي چون 204، 214، 219، 225 و يا 236 را برآن افزوده‏اند ولي آنچه مسلم است اين كه آيات قرآن از 6000 آيه كمتر نمي‏ باشد؛ گرچه در آيات افزون بر اين مقدار، اختلاف نظر وجود دارد.(1) 

...

سوره بقره‌، 286 آيه‌، 6156 كلمه و 26256 حرف دارد. به نظر مي‌رسد دانستن تعداد فتحه‌، كسره و... فايده چنداني نداشته باشد.

در اين باره چند ديدگاه به چشم مى خورد:

1. كوتاهي و بلندي آيات، به مطالب مندرج در آن بستگي دارد و با پايان شدن مطلب و جمله، آيه نيز پايان مييابد؛ از اين رو برخي آيات كه مطالبشان كوتاه است، كوتاه و برخي ديگر بلند هستند.

2. تعيين فواصل آيات كه هر آيه تا كجا ادامه دارد امري توقيفي است و با دستور و نظر...

بنابر برنامه رايانه‌اى موجود در مركز فرهنگ و معارف قرآن‌،( برنامه ziyosoft) تعداد و: 24796 بار. ا: 59275 بار (أ،إ ،ا،آ) ل‌: 38189 بار. ي‌: 21999 بار در قرآن آمده است‌، لازم به ذكر است كه حروف مذكور، اعم از حروف والي و حروف غير والي (حروفي كه علاوه بر نوشته شدن قرائت نيز مي‌شود) مي‌باشد، و با توجه به اين‌كه در بعضي از رسم الخط هاي...

در تعداد آيات سوره كوثر اختلافى نيست‌، و به اتفاق آرأ داراى سه آيه است‌.( شناخت سوره‌هاى قرآن‌، هاشم هاشم‌زاده هريسى ، ص 612، انتشارات كتاب خانه صدر تهران‌. )

"بسم اللّه الرحمن الرحيم‌" فقط در سوره حمد يك آيه مستقل شمرده شده است‌، در سوره‌هاى ديگر آيه مستقل به شمار نمى آيد و جزء آيه اول محسوب مى شود. البته در جزء بودن...

در مورد آمار دقيق كلمات به كار رفته در قرآن بايد بگوييم‌: عدم ارائة آمار دقيق دربارة كلمات يا حروف قرآن‌، به اختلاف معيار در كلمه و حرف بودن بر مي‌گردد. مي‌دانيد كه اصطلاح "كلمه‌" و "حرف‌" و "اسم‌" و "فعل‌" و "جمله‌" و امثال اين‌ها، ساختة دست بشر است و بشر در تعريف آن‌ها به نظر يكساني نرسيده است‌؛ يعني با آن كه هيچ كدام از محققان و...

قرآن كريم داراي 114 سوره مي‌باشد و هر كدام از سوره‌هاي قرآن كريم‌، سوره‌اي مستقل مي‌باشد، حضرت امام صادق‌مي‌فرمايد: "خداوند از آسمان كتابي را نازل نكرد مگر آن كه شروع آن بسم اللّه الرحمن الرحيم بود و همانا ختم و پايان هر سوره با آمدن بسم اللّه الرحمن الرحيم معلوم مي‌شد و در واقع بسم اللّه الرحمن الرحيم شروع و ابتدايي براي سورة ديگر...

در سنجش كوچكي يك آيه از دو معيار مي‌توان استفاده كرد:

الف‌: تعداد حروف تشكيل دهنده آيه‌؛ طبق اين معيار (و بدون در نظر گرفتن حروف مقطعه‌) كوچكترين آية در سوره مدثر،21 "ثم نظر" با 5 حرف مي‌باشد و پس از آن آيات 6 حرفي مثل "الحاقه‌" و الفجر و الضحي و الطور، والعصر مي‌باشد.

ب‌: تعداد كلمات موجود در يك آيه...

گر چه تعداد آيات سوره كوثر، نصر و عصر با هم مساوي است‌؛ ولي در تعداد حروف و كلمات با يكديگر متفاوتند و سوره كوثر با 10 كلمه و 43 حرف كوچك‌ترين سوره قرآن كريم است‌؛ زيرا سوره نصر داراي 19 كلمه و 80 حرف و سوره عصر داراي 14 كلمه و 73 حرف مي‌باشند.( ر.ك‌: برنامه رايانه‌اي "صراط" مركز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم...

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center