بَلعَم باعورا، عالمي از بني‏ اسرائيل است كه اسم اعظم را مي‏دانست؛ ولي مورد فريب فرعون قرار گرفت و با حضرت موسي به دشمني پرداخت. در سوره «اعراف» آيه 175 و 176 به وي اشاره شده است.

منبع : سايت پرسمان قرآنى

داستان‌هاي‌ قرآن‌ از آن‌ جايي‌ كه‌ بازگويي‌ آنها مربوط‌ به‌ خداوند بوده‌، از جذابيّت‌ خاصّي‌ بر خوردار هستند. در اين‌ باره‌ مي‌توانيد به‌ قصص‌ قرآن‌، نوشته‌ صدر الدّين‌ بلاغي‌ و قصص‌ يا داستان‌ هايي‌ از قرآن‌، نوشته‌ سيّد محمد صحفي‌ و داستان‌ پيامبران‌، نوشته‌ علي‌ موسوي‌ گرمارودي‌، و مهم‌تر از همه‌ به‌ قرآن‌ مراجعه‌ كنيد تا ضمن‌ پند...

قصص قرآني جهت پند و درس از حوادث گذشته است و در هر مورد كاملا متناسب با آيات مطرح شده آن سوره است البته درك اين ارتباط به جهت محتواي عميق و اسرار و رموز قرآن جز با مطالعه و بررسي عميق ميسور نمي ‏گردد. اما دليل مذكور شدن سرگذشت بني اسرائيل و حوادث تاريخي آن در موارد متعددي از آيات قرآن اين است كه:

اولا براي بني اسرائيل...

3) به بعد و سوره طه (43) به بعد با بيانهاى گوناگون معرفى شده است در حالى كه هر دو واقع از يك ماجرا سخن گفته‌اند؟ برغم آنكه قرآن كتاب قصه و تاريخ نبوده ولى از آن در راستاى تربيت و شكوفا سازى استعدادهاى بشرى بهره جسته است و در اين جهت تكرار و تلقين از مؤثرترين و كار آمدترين ابزار مى باشد بويژه آنكه قرآن كتابى جاودانه و پويا و پاسخگوى...

از آيات قرآن چنين به دست مي‏آيد كه يأجوج و مأجوج، نام دو قبيله فسادگر بوده كه براي مردم روزگار خود مزاحمت فراواني به وجود آورده بودند، البته در مورد نژاد، مكان و محل اسكان اين قوم روايت‏ هاي گوناگوني آمده كه اعتماد به آنها دشوار است! در يكي از اين روايات آمده است كه يأجوج و مأجوج نام دو قبيله از نسل يافث فرزند حضرت نوح(ع) مي‏باشد....

بي ترديد قرآن كتاب داستان و قصه نيست، بلكه كتاب هدايت و تعليم و تربيت است.(1)

بنابراين آنچه در تأمين سعادت دنيا و آخرت انسان ها نقش دارد، در قرآن بيان شده است.(2)

قرآن براي ارائه برنامه ها و آموزه هاي ديني از شيوه هاي مختلف استفاده كرده است. يكي از شيوه هاي بسيار موفق، بيان معارف قرآن در قالب سرگذشت...

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center