علاوه بر آيات متعددي كه در قرآن وجود دارد، روايات زيادي نيز بر اين مطلب دلالت دارند، ولي چون مسأله نزول دفعي قرآن يك امر محسوس نبوده كه كسي بتواند آن را مشاهده كند، هيچ گونه حادثه تاريخي مربوط به اين نزول وجود ندارد و تنها راه اثبات نزول دفعي و يك‏باره قرآن، استفاده از آيات قرآن و روايات معصومين(ع) است.

م بشر از آوردن مثل آن عاجز است چرا كه قدرت شيطاني فوق قدرت بشر است در جواب چه مي گوييد؟

قرآن كه شما مي فرماييد، قرآن صامت (غير سخنگو) مي باشد و صحت اين قرآن نيازمند به تأثير از قرآن ناطق است ما صحت قرآن را از كلام ائمه طاهرين (ع) و پيامبر اكرم مي گيريم كه خودشان مفسران قرآن هستند...

وحي در معناي اصطلاحي و خاص، كلام پوشيده و سرّي از طرف خداوند به انسان است. پي بردن به حقيقت وحي و دريافتن تمامي زواياي آن، براي غير پيامبران ممكن نيست زيرا، هر پديده‏اي كه انسان نتواند آن را تجربه نمايد، قابل فهم دقيق نيست، به طور مثال شخصي كه فاقد حس بينايي است، هر مقدار كه در مورد خصوصيات اين حس و خواص و آثار آن توضيح دهيد، باز...

عمرو بن لحي، رئيس قبيله خزاعه اولين كسي است كه بر كعبه بت نصب كرد و اولين بتي كه او در داخل كعبه نهاد بتي به نام هبل بود و پس از آن بت هاي ديگري در داخل خانه خدا قرار دادند. همين عمرو بن لحي بود كه مردم مكه را براي عبادت بت دعوت كرد و او بت هبل را در زماني كه متولي كعبه بود از شام آورد (الميزان، ج 3، ص 362 - سيره ابن هشام، ج 1، ص 79...

اين پرسش از جهت‏ هاي گوناگوني مردود است:

اولاً، اگر اين موجود غير مادي خداوند نباشد دو صورت دارد يا اين موجود غير مادي با اذن خداوند و از طرف اواين عمل را انجام داده است، مدعاي ما ثابت خواهد شد كه خداوند متعال توسط و به سبب و از كانال و مجراي يك موجود غير مادي مثلاً حضرت جبرئيل قرآن را نازل فرموده است. امّا اگر بگوييم...

راغب اصفهاني در فرق "انزال‌" و "تنزيل‌" آورده است‌: "فرق بين انزال و تنزيل در وصف قرآن و ملائكه اين است كه تنزيل مختص به جايي است كه فرستادن قرآن به پراكندگي و مرتبه‌اي بعد مرتبه‌، اشاره مي‌كند، ولي انزال عام است و تنزيل را هم شامل مي‌شود.(معجم مفردات الفاظ القرآن‌، الراغب الاصفهاني‌، ماده نزل‌، للمكتبة المرتضويه‌.)

"...

قرآن دو نوع نزول دارد: دفعي و تدريجي. آن جا كه مفاهيم و حقايق قرآن بر قلب رسول(ص) فرود آمده، نزول «دفعي» است و آن جا كه مفاهيم در قالب الفاظ عربي در مدت بعثت رسول(ص) شكل گرفته و بر آن حضرت فرود آمده، «نزول تدريجي» است.   

  فيض كاشاني، ابو عبداللّه زنجاني و علامه طباطبايي اين نظر را تأييد كرده‏ اند. دليل فيض كاشاني،...

قرآن دو نوع نزول دارد: دفعي و تدريجي. آن جا كه مفاهيم و
حقايق قرآن بر قلب رسول(ص) فرود آمده، نزول «دفعي» است و آن جا كه مفاهيم در قالب
الفاظ عربي در مدت بعثت رسول(ص) شكل گرفته و بر آن حضرت فرود آمده، «نزول تدريجي»
است.
فيض كاشاني، ابو عبداللّه زنجاني و علامه طباطبايي اين نظر را
تأييد كرده‏اند. دليل فيض كاشاني،...

وحي آيات قرآن بر پيامبر(ص) به دو گونه بوده است‌: 1. مستقيم 2. غير مستقيم و به واسطة فرشته وحي‌.

در وحي مستقيم حالت‌هايي چون احساس سنگيني‌، داغ شدن بدن و عرق ريختن‌، حالتي شبيه به بي هوشي‌، تغيير رنگ چهره و... بر پيامبر(ص) عارض مي‌شد. در روايتي مي‌خوانيم‌: حارث بن هشام از پيامبر(ص) سؤال كرد: وحي چگونه بر شما نازل مي‌...

سؤال شما را شايد بتوان به بيان ديگري مطرح كرد؛ كه چگونه پيامبر تشخيص مي دهد كه آنچه كه به او القائ مي شود وحي خداوند است نه كلام موجود غير مادي و يا مادي يا حتي شيطان ؟ وحي از آن دست معرفتي است كه ما آن را در زمره علم حضوري يا شهودي قلمداد مي كنيم . چنانكه در جاي خود ثابت شده است ادراكات آدمي در دو دسته علم حصولي و حضوري جاي مي گيرد....

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center