نرم افزار

نام نرم افزار: تفسیر مهر قرآن کریم

توضیحات:

 جهت تهیه به سایت سازنده مراجعه فرمایید.

 محتوای نرم افزار:
 - ترجمه گروهي قرآن
 - تفسير قرآن مهر ويژه جوانان
 - تفسير موضوعي قرآن ويژه جوانان
 - پرسش و پاسخ هاي قرآني ويژه جوانان
 - کتب تخصصي
 - کتب عمومي
 - مجلات تخصصي قرآن و علم و قرآن پژوهشي خاورشناسان
 - شناختنامه مرکز

 امکانات:
 - ارتباط منطقي ميان واژگان و متن کتب از طريق فهرست کلمات و جستجوي عبارات
 - ارائه امکانات فني جهت انجام پژوهش هاي موضوعي در کتب
 - جستجو به وسيله علائم عمومي (* و ؟) و استفاده از قابليت فهرست سازي
 - دستيابي آسان و سريع به متن، فصول و ابوبا کتب از طريق فهرست درختي
 - پژوهش در متن از طريق فهرست درختي و گزينشي
 - امکان تنظيم فهرست کتب بر اساس الگوي دلخواه
 - امکان يادداشت برداري، گزينش متن، ‌ويرايش و چاپ مطالب مورد نظر
 - ارتباط لغت نامه با متن کتب برنامه

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center