کتابخانه

نام کتاب : در آمدی بر علم تجوید

نویسنده: محمد بن محمد بن الجزری ،

ناشر: حضور‌

شماره کتاب شناسی ملی: م 77-2930

شابک: 964-6272-00-2

توضیحات: عناوین اصلی كتاب شامل: پیشگفتار؛ مقدمه محقّق ؛ گوشه هایی از زندگی نامه ابن جزری ؛ موضوعات كتاب ؛ مقدّمه مؤلّف ؛ بخش اوّل چگونگی قرائت معاصران ؛ بخش دوم تجوید؛ بخش سوم اصول و قواعد قرائت (بنابر اختلاف قرائات ؛ بخش چهارم لحن (غلط خوانی) و اقسام آن ؛ بخش پنجم الف (همزه) وصل و قطع ؛ بخش ششم گفتاری درباره حركات و حروف ؛ بخش هفتم القاب (نام های) حروف و اسباب آن و شكل گیری كلمات ؛ بخش هشتم مخارج حروف ؛ بخش نهم احكام نون ساكن و تنوین، مدّ و قصر؛ بخش دهم وقف و ابتداء؛ بخش شناخت ظاء و تشخیص آن از ضاد در كلمات قرآن كریم

دانلود: دانلود فایل پی دی اف

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center