نشریات

نام نشریه: تفسیر اهل بیت(ع)

مدیر مسوول: دکتر عبدالهادی مسعودی

صاحب امتیاز: دکتر عبدالهادی مسعودی

سردبیر: دکتر علی راد

موضوع نشریه: تفسیر

دوره انتشار: faslname

زبان: فارسی

وابسته به: دارالحدیث

تلفن: 02537176209

ایمیل: exegesis@hadith.net

سایت: hadith.net

آدرس: قم بزرگراه امام علی علیه السلام دارالحدیث پژوهشگاه قرآن و حدیث

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center