نرم افزار

نام نرم افزار: پرسش های قرآنی جوانان

توضیحات:

 جهت تهیه به سایت سازنده مراجعه فرمایید.

 محتوای نرم افزار:
 ۱۲ جلد پرسش و پاسخ هی قرآنی با ویژگی هی:
 - گردآوری پرسش ها از طریق دانشجویان سراسر کشور
 - توجه به مسائل عصر حاضر و مشکلات جوانان
 - پاسخ هی علمی، روان و مستند به قرآن و احادیث
اهم موضوعات ۱۲ جلد:
- روابط دختر و پسر
- قرآن و علوم روز
- مهدویت
- پیامبر اسلام
- عقید
- تربیت و اخلاق
- و ...
پاسخ توسط حدود ۵۰ نفر از پژوهشگران قرآنی حوزه و دانشگاه زیر نظر دکتر محمدعلی رضیی اصفهانی

امکانات:
- ارتباط منطقی میان واژگان و متن کتب از طریق فهرست کلمات و جستجوی عبارات
- ارائه امکانات فنی جهت انجام پژوهش هی موضوعی در کتب
- جستجو به وسیله علائم عمومی (* و ؟) و استفاده از قابلیت فهرست سازی
- دستیابی آسان و سریع به متن، فصول و ابوبا کتب از طریق فهرست درختی
- پژوهش در متن از طریق فهرست درختی و گزینشی
- امکان تنظیم فهرست کتب بر اساس الگوی دلخواه
- امکان یادداشت برداری، گزینش متن، ‌ویریش و چاپ مطالب مورد نظر
- ارتباط لغت نامه با متن کتب برنامه

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center