نرم افزار

نام نرم افزار: نغمه‌های آسمانی

توضیحات:

جهت تهیه به سایت سازنده مراجعه نمایید.

 

محتوای نرم افزار:
• مجموعه برنامه تلویزیونی «نغمه‌های آسمانی» به زبان فارسی، در خصوص بررسی سبک‌های قاریان مشهور جهان اسلام، همچون استاد:
– محمد رفعت
– عبدالفتاح شعشاعی
– مصطفی اسماعیل
– محمدصدیق منشاوی
– عبدالباسط عبدالصمد
– ابو العینین شعیشع
– عبدالعزیز حسان
– شعبان عبدالعزیز صیاد
– شحات محمدانور
– مصطفی راغب غلوش
– محمد بسیونی
– متولی عبدالعال

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center