نرم افزار

نام نرم افزار: مجموعه نرم افزارهای تفسیر و علوم قرآن

توضیحات:

جهت تهیه به سایت سازنده مراجعه فرمایید.

محتوای مجموعه:
نرم افزارهای ارائه شده در این مجموعه:
نور الانوار ۲.۲
مشکات الانوار
قرائت ها ی ترتیل ،مجلسی و ترجمه گویا
جامع تفاسیر نور ۲.۱
فرهنگ موضوعی تفسیر تبیان

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center