نرم افزار

نام نرم افزار: فرهنگ موضوعی تفاسیر

توضیحات:

 جهت دانلود به سایت سازنده سازنده مراجعه فرمایید.

 

* فیش‌برداری از 20 دوره تفسیر، شامل بیش از 45000 فیش پژوهشي

* دسته‌بندی و موضوع‌نگاری 20 دوره تفسیر، با بيش از 37700 موضوع در حوزه معارف قرآنی و تفسیری

* متن كامل 20 عنوان اثر تفسيري، مشتمل بر: 10 دوره از تفاسير شیعه و 10 دوره از تفاسير اهل سنت

* متن كامل قرآن كريم به همراه دو ترجمه: آيت الله مكارم شيرازي و حجت الإسلام سید محمدرضا صفوی (بر اساس تفسير الميزان)

* دسترسی به فهرست درختی و گزینشی موضوعات استخراج‌شده از متون برنامه

* ارائه كليدواژه‌هاي متون به همراه دسترسی به نمايه‌هاي مرتبط با كليدواژه جاری

* دسترسي به نشانی و متن تفسير، مشتمل بر: كليدواژه، نمايه یا موضوع انتخابی

* دسترسي به محتواي موضوعات استخراج‌شده با قابليت نمايش فهرست درختي موضوع

* متن کامل قرآن کریم بر اساس مصحف با قابلیت ارائه موضوعات مرتبط با آیات

* قابليت‌هاي پژوهشي به همراه امكان يادداشت‌برداري، ذخيره، ويرايش و چاپ متن

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center