حضرت داود اولين پيامبرى است كه به حكومت گسترده دست يافته و موفق به اجراى وسيع احكام الهى شده است. نام داود شانزده بار در قرآن آمده و داستان زندگى و دعوتش درطى حدود دوازده آيه ذكر شده است. به موجب آيه 161 سوره نساء، به حضرت داود كتاب ‏زبور داده شده است.(1) از نكات برجسته شخصيت او آن بود كه على رغم منصب نبوت و حكومت، با تواضع تمام چون ساير مردمان از دسترنج...

ايوب پيامبرى از نسل اسحاق است كه نامش چهار بار در قرآن در سوره ‏هاى نساء، انبيا و انعام ذكر شده است. 

وَأَيُّوبَ إِذْ نادى‏ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ؛(1)

و ايوب را ياد كن هنگامى كه پروردگارش را ندا داد كه: به من آسيب رسيده است و تويى مهربان‏ترين مهربانان.

إِنّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ العَبْدُ...

 حضرت اليسع از پيامبران بنى‏ اسرائيل است كه پس از الياس ظهور كرده و نامش در قرآن دو بار همراه با مدح و ستايش آمده و به خير و فضيلت توصيف شده‏ است؛

وَاذكُرْ إِسْمعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الأَخْيارِ؛(1)

و اسماعيل و اليسع و ذوالكفل رابه ياد آور، كه همگى از نيكان بودند.

وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً...

يونس از رسولان بزرگ خداست كه براى هدايت مردمان سرزمينى پر جمعيت مبعوث گرديد و با شيوه‏ هاى گوناگون آنها را به دستورهاى الهى و عقايد توحيد آشنا ساخت، اما آنها از در انكار و عنا د در آمدند و وى ايشان را به عذاب الهى وعده داد و نفرين كرد و توبه‏ شان را نپذيرفت. بدين سبب، قرآن مجيد پيامبر اسلام و ديگر مخاطبان خود را از تبعيت و پيروى يونس در اين خصوص نهى مى‏ كند (وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ...

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center