ذوالقرنين از چهره‏هاى نيرومند و مدبّر قرآن مجيد است كه در عرصه سازندگى و نبرد با دشمنان و اداره امور كشور، در قرآن از او تمجيد شده است.

وى يكى از بحث ‏انگيزترين شخصيت‏هاى قصص قرآن است. در قرآن كريم سه بار از او ياد شده و داستانش در آيات 82 تا 96 سوره كهف بيان شده است. درباره اين كه ذوالقرنين كدام يك از شخصيت‏هاى بزرگ تاريخ است، ميان مفسران و صاحب نظران اختلاف نظر...

 از جمله پيامبرانى است كه به مقام رسالت نيز نايل شده، اما داستان دعوتش در قرآن مطرح نشده است. بنا به نظر اكثر مفسران و سيره نويسان، وى همان اسماعيل پسر ابراهيم بوده و برخى بر آنند كه وى اسماعيل ديگرى است كه فرزند حزقيل بوده و به مقام نبوت بنى‏ اسرائيل نايل شده است.

 به هر تقدير از ميان آيات و روايات موجود درباره او شيوه‏ هاى تبليغى‏ اش را استخراج خواهيم نمود. از جمله...

 ديگر زن اسوه و نمونه قرآن، آسيه بنت مزاحم است كه هرچند پرورش يافته دربار فرعونيان و همسر فرعون زمان بود از استكبار و فساد پيرامون خويش رها شد و يكباره به ‏همه تعلقات دنيوى پشت نمود و نه تنها اسوه زنان، بلكه اسوه تمام مؤمنان شد؛ چه، قرآن، او و حضرت مريم را اسوه و نمونه اهل ايمان معرفى كرده است:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذ...

مادر عيسى مسيح از چهره‏ هاى بارز قرآن است كه نامش 34 بار در خلال آيات و سور مختلف ياد شده و داستان عبرت‏ آموزش طى سى آيه در سوره ‏اى كه به نام خوداوست و ديگر سوره‏ ها بيان شده است. در بيشتر موارد از او به ‏عنوان مادر عيسى ياد شده و آن‏ حضرت يكى از چهار بانوى بزرگ و گرانقدر اديان ابراهيمى به شمار مى‏رود.

از جمله ستايش‏هاى قرآن درباره او مفاد آيات زير است:

...

 حضرت هود(ع)، پيامبر قوم عاد و از نسل نوح و از انبياى عهد قديم است. حدود 58 آيه در قرآن درباره حيات و دعوتش نازل شده و نامش هفت بار در لابه ‏لاى آيات آمده است. آيات 65 تا 72 سوره اعراف، 50 تا 60 سوره هود، و آيات 123 تا 140 سوره شعراء به تفصيل، ماجراى دعوت هود را شرح مى‏دهند. در لسان قرآن، شباهت بسيارى ميان دعوت هود و حضرت صالح وجود دارد و شيوه‏ هاى آنان عمدتاً مشترك مى ‏باشند. 

...

حضرت صالح يكى از پيامبران قديم است كه در ميان قوم ثمود برانگيخته شد و به توحيد و خداجويى دعوت كرد. اما قوم ثمود از عناد و فساد در اعمال و افكار خود دست برنداشتند و حتى آيت الهى او (ناقه صالح) را پى كردند و مستحق صاعقه و عذاب الهى شدند. در قرآن كريم حدود هفتاد آيه دعوت او را حكايت مى ‏كند و نامش هشت بار در اين آيات ذكر شده است؛از جمله:

 

إِذ قالَ...

حضرت شعيب از پيامبران و رسولان الهى و معاصر موسى بوده و نامش يازده بار در قرآن ذكر شده و41 آيه قرآن داستان زندگى و دعوت او را حكايت مى‏كند. از آيات سوره اعراف بر مى‏آيد كه او پس از نوح و هود ولوط(ع) به ‏پيامبرى برگزيده شده است؛

وَإِلى‏ مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً؛(1)

و به سوى مدين برادرشان شعيب را فرستاديم.

إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ...

 حضرت سليمان پسر داود از پيامبرانى است كه به اقتدار دنيوى نيز دست يافته و پهناورترين و با نفوذترين حكومت تاريخ را تشكيل داده است، طورى كه جن و ملك و باد و باران و پرندگان و وحوش نيز تحت فرمان او بوده ‏اند. در شرايطى كه قدرت و حكومت به‏طور معمول موجب گردنكشى و استكبار مى‏شد، سليمان همواره روبه‏ سوى خدا داشت و لحظه‏اى از سپاس او غافل نمى ‏گشت. بدين لحاظ قرآن او را بنده‏اى شايسته و مقرب...

 حضرت زكريا، پيامبرى از نسل سليمان و پدر يحيى است كه كفالت و سرپرستى مريم، مادر عيسى را نيز بر عهده داشت و خانواده‏ اش بيت تقوا، عفات و عبادت بود. نام اين پيامبر الهى هفت بار در قرآن در سوره‏ هاى آل عمران، انعام، مريم و انبيا يادشده است.

قرآن مجيد از زكريا تحت دو عنوان ياد كرده؛ يكى كفالت مريم و ديگر بشارت به تولد حضرت يحيى»(1) و همچنين خاندانش را به كار نيك و خشوع و...

 حضرت داود اولين پيامبرى است كه به حكومت گسترده دست يافته و موفق به اجراى وسيع احكام الهى شده است. نام داود شانزده بار در قرآن آمده و داستان زندگى و دعوتش درطى حدود دوازده آيه ذكر شده است. به موجب آيه 161 سوره نساء، به حضرت داود كتاب ‏زبور داده شده است.(1) از نكات برجسته شخصيت او آن بود كه على رغم منصب نبوت و حكومت، با تواضع تمام چون ساير مردمان از دسترنج...

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center