قرآن در نگاه امام صادق(ع)

  روزى كه رسول خاتم(ص) دو وزنه سنگين و دو ميراث گرانبها (قرآن‏و عترت) را به مردم معرفى كرد و براى نجات از گمراهى، تمسك به‏<ثقلين‏» را توصيه فرمود، اهل‏بيت‏ خويش را نيز به عنوان قرآن‏ شناسان خبير معرفى كرد، تا پس از او، امت از ائمه الهام بگيرندو شاگردى عترت را با افتخار بپذيرند.

صادق آل محمد(ص)، در باره حبل المتين قرآن و شيوه بهره‏گيرى ازآن و جايگاه كلام الهى، سخنان نغز بسيارى دارد كه در اين نوشته ‏به اختصار به برخى از محورهاى تعاليم و توصيه‏ هاى حضرتش اشاره‏مى‏ كنيم، باشد كه جامعه قرآنى و ولايى ما، از حضرت صادق(ع) سرمشق ‏بگيرد و از سرچشمه هدايت قرآنى، جان عطش ناك خويش را سيراب‏ سازد.

1- قرآن، تجلى‏ گاه خدا

كلام الهى، جلوه‏اى از قدرت و علم و حكمت‏ خداست و آيات قرآن،هريك نشانه ‏اى از عظمت الهى است. امام صادق(ع) در زمينه جلوه‏ گاه‏  بودن قرآن براى ذات مقدس خدا البته براى چشم‏هاى بيدار ودلهاى آگاه مى ‏فرمايد:

(لقد تجلى الله لخلقه فى كلامه و لكنهم لايبصرون) (1)

خداوند بر خلق خويش در كلام خودش تجلى كرده است، ولى آنان خدارا نمى ‏بينند.

2- گنجينه كامل

معارف قرآن بى‏ پايان است. به تعبير خود قرآن (تبيانا لكل شيى‏ء)است; بيانگر هرچيز. هر پند و حكمت، هر حكم و قانون، هر علم ودانش ريشه در قرآن دارد. حتى براى آگاهى از سرگذشت پيشينيان وسرنوشت آيندگان و دانشهاى آسمان و زمين بايد به قرآن نگريست وبه كمك اهل‏بيت عليهم السلام ، از اين منبع و گنجينه كامل بهره‏ گرفت. امام صادق(ع) مى ‏فرمايد:

<خداوند بى‏همتا و قدرتمند، كتاب خويش را بر شما نازل فرمود واو راستگو و نيكوكار است. در قرآن، خبر شما و خبر آنان كه پيش‏از شما بودند و آنان كه پس از شما خواهند آمد، همچنين خبرآسمان و زمين است...»

و در سخن (2) ديگرى به جنبه تبيان بودن قرآن چنين اشاره‏مى ‏فرمايد:

(ان الله انزل فى‏القرآن تبيان كل شى‏ء، حتى و الله ما ترك شيئايحتاج العباد اليه الا بينه للناس...) (3)

خداوند در قرآن، بيان هرچيز را نازل كرده است. به خدا قسم هيچ‏ چيزى را كه بندگان به آن نيازمندند، فروگذار نكرده و براى مردم ‏بيان فرموده است.

3- عهدنامه الهى

قرآن، عهدى استوار ميان خدا و مردم است و آيات اين كتاب، متن‏اين عهدنامه را بيان مى ‏كند. در عهد نامه بايد نگريست، به آن‏بايد پاى ‏بند بود، مفاد آن را نبايد زير پاگذاشت. امام صادق(ع)درباره اين عهدنامه و لزوم تلاوت بخشى از آن در هرروز، چنين‏ مى‏فرمايد:

<القرآن عهدالله الى خلقه، فقد ينبغى للمرء المسلم ان ينظرفى‏ عهده و ان يقراء منه فى ‏كل يوم خمسين آيه‏» (4)

قرآن عهد خداوند نسبت‏به بندگان اوست. سزاوار است كه يك انسان‏م سلمان در اين عهدنامه الهى بنگرد و هر روز پنجاه آيه از آن رابخواند.

روشن است كه مرور بر مفاد يك عهدنامه، براى يادآورى از آن قرارداد و رعايت آن در عمل است. ميثاق خدا با بندگان برشناختن ‏احكام الهى و عبرت گرفتن از حكايات قرآن و عمل به اوامر او وتدبر در آيات است.

جالب است كه امام صادق(ع) وقتى مى‏ خواست قرآن‏تلاوت كند، قرآن را كه به دست راست‏ خويش مى‏ گرفت، دعايى مى‏ خواندكه به عهد بودن قرآن و تعهدات انسان در قبال اين قرار داد،اشاره دارد. مضمون آن دعا چنين است: <خداوندا! من عهد و كتاب تو را گشودم. خدايا! نگاهم را در اين‏ كتاب، عبادت قرار بده و قرائتم را تفكر، و تفكرم را عبرت‏ آموزى. خدايا! مرا از آنان قرار بده كه از مواعظ تو در اين‏ كتاب، پند مى‏ گيرند و از نافرمانى ‏ا ت پرهيز مى‏ كنند. وقتى كتاب تورا مى‏خوانم، بر دل و گوشم مهر مزن و بر ديدگانم پرده ميفكن وقرائت مرا خالى از تدبر مگردان، بلكه مرا چنان قرار بده كه درآيات و احكامش ژرف بنگرم، دستورهاى دين تو را بگيرم و عمل كنم‏و نگاه مرا در اين كتاب، غافلانه و قرائتم را بيهوده و بى ‏ثمرمساز.» (5)

4-آينه عبرت

درخلال آيات قرآن، سرگذشت اقوامى از گذشته آمده است. چه نيكان وصالحان كه در سايه ايمان و عمل و پيروى از حق، سعادتمند شدند،چه عنودان و لجوجان كه با تكذيب انبيا و انكار خدا و طغيان وفساد، گرفتار عذاب الهى گشتند. قرآن، كتاب قصه و داستان نيست،ولى سرشار از قصص و حكايات افراد و امتهاست و همه بر اساس درس‏ گرفتن و الهام و عبرت و پند.

 امام صادق(ع) مى ‏فرمايد:

<عليكم بالقرآن! فما و جدتم آيه نجابها من كان قبلكم فاعملوابه، و ما وجدتموه هلك من كان قبلكم فاجتنبوه.» (6)

برشماباد قرآن! هر آيه‏اى را كه يافتيد كه گذشتگان، با عمل به ‏محتواى آن آيه نجات يافتند، شماهم به آن عمل كنيد و هر آيه راديديد كه بيانگر هلاكت پيشينيان است، شماهم از آن (عامل هلاكت)بپرهيزيد.

اين شيوه برخورد با آيات قرآن، سودمندترين شيوه‏اى است كه درعمل فردى و اجتماعى مسلمانان اثر مى‏ گذارد و قرآن هدايتگر قارى‏  مى ‏شود.

5- احكام جاودانه

دين خدا و آيات قرآن، حاوى يك سلسله احكام الهى است كه تادامنه قيامت استمرار مى‏ يابد. آنچه كه حلال الهى و حرام الهى‏ است، مشمول مرور زمان نمى‏ شود و حكم خدا در اثر <جو» يا<شرايط جديد» يا <تمايلات اين و آن‏» عوض نمى‏گردد. امام ‏صادق(ع) در تشريح بعثت‏ هاى سلسله نورانى انبيا، به دوره بعثت‏رسول خاتم(ص) مى‏ رسد و مى‏فرمايد: <تا آن كه محمد(ص) آمد و قرآن‏را آورد و شريعت و راه و روش قرآن را. پس حلال آن تا روز قيامت‏ حلال است و حرام آن تا روز قيامت ‏حرام مى‏ باشد.»

و در سخنى (7) ديگر، جريان قرآن را در عصرها و زمان‏ها، همچون ‏جريان شب و روز و ماه و خورشيد مى‏ داند. با بيان امام صادق(ع) راه‏برانديشه كسانى كه احكام خدا را مقطعى و دوره‏اى مى‏ دانند و عصرحاضر را براى اجراى احكام قرآن مناسب نمى‏ دانند و قوانين وحى رابراى تنظيم امور بشريت امروز و جامعه كنونى كافى نمى‏ بينند،بسته مى ‏شود.

6- هميشه زنده و شاداب

غير از احكام قرآن و حلال و حرام آن كه ابدى است، خود اين كتاب‏ ژرف و فصيح و متين نيز با گذشت زمان كهنه نمى‏ شود و پيوسته‏ معارف آن براى همه اقشار در همه زمانها درخشندگى و آموزندگى ‏دارد.

امام صادق(ع) در حديثى به رمز و راز اين جاودانگى و طراوت‏ هميشگى در كلام خدا اشاره دارد. مردى از آن حضرت مى ‏پرسد: چراقرآن با نشر و درس و بررسى، تازه ‏تر و شاداب ‏تر مى‏ شود و هرگزكهنه نمى‏ شود.؟

امام صادق(ع) در پاسخ مى ‏فرمايد:

<لان الله تبارك و تعالى لم يجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون‏ناس فهو فى كل زمان جديد و عند كل قوم غض الى يوم القيامه.» (8)

براى اين كه خداى متعال آن را براى زمانى خاص يا مردمى خاص‏ قرار نداده است. از اين رو قرآن در هر زمان تازه است و نزد هرقومى شاداب است تا روز قيامت.

طراوت و تازگى قرآن براى همه و هميشه، به خاطر آن است كه معجزه‏ جاويد پيامبر(ص) و كلام الهى است و در هر عصرى پاسخگوى نيازهاى ‏فكرى، هدايتى و اجتماعى مردم است.

7- حفظ، آموزش و عمل

گرچه تلاوت قرآن و حفظ كردن آيات آن ثواب دارد و ارزشمند است،ولى تكليف مسلمانان در اين حد خلاصه نمى‏ شود. حفظ كردن بايدهمراه با عمل باشد و ياد دادن و يادگرفتن به قصد اجراى‏ فرموده‏ هاى خداى متعال. حضرت صادق(ع) فرموده است:

<الحافظ للقرآن، العامل به، مع السفره‏الكرام البرره‏» (9)

كسى كه حافظ قرآن و عمل كننده به آن باشد، همراه با سفيران‏والامقام و نيكوكار الهى (فرشتگان مقرب) خواهد بود.

ضرورت آموختن قرآن نيز در كلام آن حضرت مطرح است. مى‏ فرمايد: <ينبغى للمؤمن ان لايموت حتى يتعلم القرآن او يكون فى تعلمه‏» (10)

سزاوار است كه مؤمن نميرد، تا آن كه قرآن را آموخته باشد، يادر حال و مسير فراگرفتن قرآن باشد.

با اين حال، پاى بندى به احكام قرآن و عمل به آن در تعبير امام‏ صادق(ع) چنين بيان شده است:<واحذر ان تقع من اقامتك حروفه فى‏اضاعه حدوده‏» (11)

بپرهيز از اين كه در مسير اقامه حروف، به اضاعه حدود بيفتى.

بسيارند آنان كه در شكل و ظاهر به قرآن مى ‏پردازند و در وراى‏جلوه‏هاى ظاهرى قرآنى، عمل به قرآن مطرح نيست. اين گونه برخوردتشريفاتى و مراسمى و شكلى با قرآن، در شان كلام الهى و منشورآسمانى نيست.

8-ادب و آداب تلاوت

خواندن قرآن نيز آدابى دارد، هم آداب ظاهرى همچون مسواك، وضو،ترتيل، صوت خوش، رو به قبله بودن، حفظ احترام كلام الله و... وهم آداب باطنى و حالت‏هاى روحى و توجه قلبى و عنايت ‏به كلام خداو پيداكردن حالت‏خشوع و تذكر و تاثير پذيرى ازتلاوت، اين نكات ‏در كلمات امام صادق(ع) بسيار بيان شده است. به برخى از اين‏ رهنمودها اشاره مى ‏شود:

امام صادق(ع) مى ‏فرمايد:

هرگاه نزد تو قرآن تلاوت مى ‏شود، برتولازم است گوش بدهى و سكوت وتوجه داشته باشى:

<اذا قرى‏ء عندك القرآن وجب عليك الانصات و الاستماع‏» (12)

اين همان نكته قرآنى است كه در آيه 204 سوره اعراف آمده است:

(و اذا قرى‏ء القرآن فاستمعوا له و انصتوا).

و در سخن ديگرى به نقل ازحضرت رسول(ص) مى ‏فرمايد كه: <راه‏قرآن‏» را نظيف و پاكيزه كنيد. مى‏ پرسند: راه قرآن چيست؟

مى‏فرمايد: دهان ‏دهان‏ي تان. مى‏پرسند: چگونه؟ مى ‏فرمايد: بامسواك. (13)

در حديث ديگر، امام صادق(ع) فرموده است:

كسى كه قرآن بخواند، ولى قلبش رقت پيدا نكند و در برابر خداوندخاضع نشود و در درون، حالت‏ حزن و خشيت و هراس نيابد، شان وجايگاه والاى خدا را سبك شمرده است. بنگر كه كتاب پروردگارت راچگونه مى ‏خوانى و با منشور لايت‏ خويش چه برخوردى دارى و اوامر ونواهى آن را چگونه پاسخ مى ‏دهى و حدود و تكاليف آن را چگونه ‏امتثال و فرمان بردارى مى ‏كنى؟! در آيه‏ هاى وعد و وعيد، درنگ كن،در امثال و مواعظ قرآن انديشه كن. مبادا اقامه حروف و قرائت‏ ظاهر، تو را در تباه ساختن حدود آن بيندازد!... (14)

تلاوت با حزن و حالتى اندوهناك كه نشان دهنده تاثر روحى قارى ‏ا ز آيات كلام خداست، ادب ديگرى از آداب تلاوت است. امام صادق(ع)فرموده است:

<ان القرآن نزل بالحزن فاقروه بالحزن‏»

قرآن با (15) حزن نازل شده است، شما هم، آن را حزين قرائت كنيد.

9- جوانان و قرآن

موج مقدس و فراگير قرآنى كه در كشورمان وجود دارد و اين همه‏نوجوانان و جوانان را در جلسات ترتيل و قرائت و مسابقات حفظوخواندن و مفاهيم آيات، برگرد محور نورانى قرآن جذب كرده است،قابل ستايش و مايه شكر و سپاس است. انس با قرآن، دلهاى جوان ان‏را روشن و زندگيهاشان را با صفا مى ‏كند و عامل جذب آنان به پاكى ‏و راه خدا مى ‏شود.

امام صادق(ع) مى‏ فرمايد: هرجوان مومنى كه قرآن بخواند، قرآن باگوشت و خون او در مى ‏آ ميزد و خداوند او را با فرشتگان بزرگوارهمراه مى‏ سازد و قرآن روز قيامت نگهدارنده او (از دوزخ) خواهدبود:

<من قرئى القرآن و هو شاب مؤمن، اختلط القرآن بلحمه و دمه، وجعله الله مع السفره‏الكرام البرره و كان القرآن حجيزا عنه يوم‏القيامه.» (16)

بخصوص، خانه هايى كه نواى خوش قرآن از حنجره‏ هاى داوودى از آن‏هابه گوش مى ‏رسد و صبح و شام، جوانان صاحبدل و روشن ضمير، همدم‏ كتاب خدايى‏اند و لحظات خويش را با انس با قرآن سپرى مى ‏كنند،مشمول رحمت‏ خدا و هدايت قرآنى مى‏ شوند. اين گونه خانه هاى نورانى‏از تلاوت، در آسمانها تابان و فروزان است. امام صادق(ع)مى‏فرمايد:

خانه‏اى كه يك فرد مسلمان در آن قرآن تلاوت مى ‏كند، براى اهل ‏آسمان نورانى ديده مى ‏شود، همچنان كه مردم دنيا در آسمان ستاره‏ درخشان را مى ‏بينند. (17)

10 نكته هاى ديگر

همچنان كه ياد شد، در درياى كلمات حضرت صادق(ع) گهرهاى فراوانى‏وجود دارد كه در باره قرآن كريم است. نقل آن ها به طول‏ مى‏ ا نجامد. عصاره و خلاصه‏ اى از آن مضامين را كه در برخى روايات ‏ديگر آمده است، تقديم مى ‏كنيم.

امام صادق(ع)، قرآن را داراى آيات ناسخ و منسوخ و محكم ومتشابه مى‏داند و بهره‏گيرى از قرآن را براى كسانى روا مى ‏شمرد كه‏ به اين نكات توجه داشته باشند و گرنه گمراه مى‏شوند و گمراه ‏مى‏كنند. وى براى فراگيرى هر حرف از قرآن، پاداش ده حسنه بيان‏مى‏ كند و مى ‏فرمايد: قرآنى كه خوانده نمى ‏شود و غبار بر آن‏ مى‏ نشيند، روز قيامت‏به درگاه خدا شكايت مى ‏كند. تلاوت راستين راآن مى‏داند كه قرآن خوانان، وقتى به آيات بهشت و جهنم مى‏رسند،مى‏ايستند و تامل مى‏كنند. اهل‏بيت عليهم السلام را وارثان كتاب‏خدا و برگزيدگان خلق مى شمرد و از اين خاندان به عنوان وجه‏الله،آيات، بينات و حدودالله ياد مى‏ كند و ولايت ائمه را قطب و محورقرآن و همه كتب آسمانى معرفى مى‏ كند و قرآن را <ثقل اكبر»مى‏ نامد و آن را چراغ هدايت و فروغ تاريكى و حيات بخش قلب بيناو گشاينده چشم و دل مى ‏شمارد. از ديدگاه آن حضرت، قرآن‏<معيار» و ملاك درستى و حقانيت هر حرف و حديث است و مى‏فرمايد:

هر چه كه از ما براى شمانقل مى‏ شود، در صورتى كه مخالف با قرآن‏باشد ما نگفته‏ايم و شما نپذيريد. او اهل‏بيت پيامبر(ص) را خزانه ‏داران علم الهى و بازگوكنندكان وحى خدا مى‏ داند و از تفسير به‏راى نهى مى ‏كند و از آن قارى كه كه به خاطر خود نمايى يا كسب ‏درآمد، به قرائت مى‏پردازد، نكوهش مى ‏كند.

پايان بخش نوشته را حديثى از آن حضرت درباره فضيلت‏ سوره فجر ودعوت به خواندن آن در نمازها تقديم امت شهيد پرور و فجرآفرينان مى ‏شود. امام صادق(ع) مى ‏فرمود:

<اقروا سوره الفجر فى فرائضكم و نوافلكم، فانها سوره‏الحسين بن‏على من قراءها كان مع الحسين فى درجته من الجنه‏»سوره فجر (18) را در نمازهاى واجب و مستحب خود بخوانيد، چرا كه ‏آن، سوره حسين بن على(ع) است. هركس آن را بخواند، در بهشت‏ همراه حسين(ع) و در رتبه و درجه او خواهد بود.

<والفجر» كه سوگند خداى ازلى است

روشنگر حقى است كه با آل على‏ است

اين سوره به گفته امام صادق(ع)

مشهور به سوره حسين بن على(ع) است. (19)

اميد است كه در سايه رهنمودهاى حضرت صادق(ع)، با چشمه وحى الهى ‏آشناتر شويم و <قرآنى‏» بينديشيم و <قرآنى‏» زندگى كنيم.

--------------------------------------------------------------------------------1

1_بحارالانوار  ج‏89، (بيروت)، ص‏107.

2- كافى، ج 2، ص‏599.

3- بحارالانوار، ج‏89، ص 81.

4- وسايل الشيعه، ج 4، ص‏849.

5- بحارالانوار، ج 95، ص 5.

6- الحياه، ج 2، ص‏116.

7- كافى، ج 2، ص 18.

8- بحارالانوار، ج‏89، ص 15.

9- الحياه، ج 2، ص ص 152.

10- همان، ص 155.

11- بحارالانوار، ج 82، ص‏43.

12- وسائل الشيعه، ج 4، ص 861.

13- الحياه، ج 2، ص 158.

14- بحارالانوار، ج‏89، ص‏207.

15- وسائل الشيعه، ج 4، ص‏857.

16- الحياه، ج 2، ص 164.

17- كافى، ج 2، ص 610.

18- تفسير برهان، ج 4، ص‏457; مجمع البيان، ج، 5، ص 481.

19- از جواد محدثى.

كوثر ، شماره 40

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center