رشد ( آموزش قرآن )
مدیر مسوول:
عليرضا حاجيان زاده
صاحب امتیاز:
وزارت آموزش و پرورش-سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي-دفتر انتشارات كمك آموزشي
سردبیر:
دكتر سيد محسن ميرباقري
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
وزارت آموزش و پرورش
تلفن:
8843251-داخلي255
ایمیل:
info@roshdmag.org
سایت:
roshdmag.org
آدرس:
تهران-صندوق پستي 6585-15875
رشد ( آموزش قرآن )
موضوع نشریه:
معارف قرآنی
تفسیر اهل بیت(ع)
مدیر مسوول:
دکتر عبدالهادی مسعودی
صاحب امتیاز:
دکتر عبدالهادی مسعودی
سردبیر:
دکتر علی راد
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
دارالحدیث
تلفن:
02537176209
ایمیل:
exegesis@hadith.net
سایت:
hadith.net
آدرس:
قم بزرگراه امام علی علیه السلام دارالحدیث پژوهشگاه قرآن و حدیث
تفسیر اهل بیت(ع)
موضوع نشریه:
تفسیر
پژوهشهای قرآن و حدیث
مدیر مسوول:
دکتر سید محمدرضا امام
صاحب امتیاز:
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
سردبیر:
دکتر منصور پهلوان
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
دانشگاه تهران
تلفن:
021-42762000-152
ایمیل:
jpst@ut.ac.ir
سایت:
jpst.ut.ac.ir
آدرس:
تهران، خیابان شهید مفتح، تقاطع خیابان شهید استاد مطهری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
پژوهشهای قرآن و حدیث
موضوع نشریه:
قرآن وحدیث
پژوهش های قرآنی
مدیر مسوول:
سید عباس صالحی
صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
سردبیر:
احمد ترابی
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
تلفن:
2226624-2222616
ایمیل:
فکس: 2218105
سایت:
فکس: 2218105
آدرس:
مشهد، بازارچه سراب، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، واحد فرهنگ و معارف قرآن، صندوق پستی 5991
پژوهش های قرآنی
موضوع نشریه:
معارف قرآنی
پژوهش های ادبی قرآنی
مدیر مسوول:
دکتر ابراهیم ابراهیمی
صاحب امتیاز:
دانشگاه اراک
سردبیر:
دکتر محسن ذوالفقاری
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
دانشگاه اراک
تلفن:
0861-2760104
ایمیل:
p-aq@arak.ac.ir
سایت:
paq.arak.ac.ir
آدرس:
اراک خیابان شهید بهشتی دانشگاه اراک دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پژوهش های ادبی قرآنی
موضوع نشریه:
ادبیات قرآنی
آموزه های قرآنی
مدیر مسوول:
دکتر حسین خرقانی
صاحب امتیاز:
دکتر حسین خرقانی
سردبیر:
دکتر حسین خرقانی
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
دکتر حسین خرقانی
تلفن:
0511-2230772
ایمیل:
razaviunmag@gmail.com
سایت:
razaviunmag@gmail.com
آدرس:
مشهد صندوق پستی: 461-91735
آموزه های قرآنی
موضوع نشریه:
معارف قرآنی
مشکو‌ة
مدیر مسوول:
دکتر محمد مهدی رکنی یزدی
صاحب امتیاز:
بنیاد پزوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
سردبیر:
دکتر محمد مهدی رکنی یزدی
دوره انتشار :
هفته نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
بنیاد پزوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن:
0511-2232501-10
ایمیل:
info@islamic-rf.org
سایت:
islamic-rf.org
آدرس:
مشهد-حرم مطهر-دور برگردان خیابان طبرسی، صندوق پستی: 366-91735
مشکو‌ة
موضوع نشریه:
معارف قرآنی
مطالعات تفسیری
مدیر مسوول:
دکتر ابراهیم کلانتری
صاحب امتیاز:
دانشگاه معارف اسلامی
سردبیر:
دکتر سیدرضا مؤدب
دوره انتشار :
فصل نامه
زبان:
فارسی
وابسته به:
نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
تلفن:
025-37734327-8
ایمیل:
tafsir@maaref.ac.ir
سایت:
maaref.ac.ir
آدرس:
آدرس : قم خیابان شهدا(صفاییه) روبروی بانک سپه شماره 723 صندوق پستی: 6173-37155
مطالعات تفسیری
موضوع نشریه:
تفسیر

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center