تاثير قرآن كريم در پيدايش و گسترش علوم ادبى

كامران ايزدى مباركه

بحث تأثير قرآن كريم
در علوم مختلف از مباحث مهم است؛ قرآن كريم، تأثير زيادى درعلوم و دانش هاى بشري
داشته است؛ چه علومى كه پيش از قرآن كريم، مسبوق به سابقه بوده و با نزول قرآن
كريم به كمال خودش رسيده و چه علومى كه اساساً بعد از قرآن كريم، موضوعيت پيدا
كرده است.

بسيارى از علوم
...

 

بررسى كلمات اضداد در قرآن كريم

محمدعلى اسدتاش

چكيده :

برخي
از لغات براى دو معناى متضاد وضع شده‌اند كه آنها را اضداد مي‌خوانند. لغويون عرب ‌شمار
اين لغات را در زبان عربى حدود چهارصد لغت دانسته‌اند كه از آن ميان حدود يكصد و
پنجاه لغت در قرآن كريم آمده است. در خصوص وجود يا عدم وجود اضداد و نيز منشأ
پيدايش آنها ميان علماى لغت اختلاف نظر است...

بررسى كلمات اضداد در قرآن كريم

محمدعلى اسدتاش

چكيده

برخى
از لغات براى دو معناى متضاد وضع شده‏اند كه آنها را اضداد مى‏خوانند . لغويون عرب
شمار اين لغات را در زبان عربى حدود چهارصد لغت دانسته‏اند كه از آن ميان حدود
يكصد و پنجاه لغت در قرآن كريم آمده است . در خصوص وجود يا عدم وجود اضداد و نيز
منشا پيدايش آنها ميان علماى لغت اختلاف نظر است . در...

 

باطن قرآن

محمد كاظم شاكر 

در
باره ى چيستى باطن قرآن، هم در روايات توضيحاتى داده شده و هم فرضيه ها و نظريه
هايى از طرف دانشمندان اسلامى ارائه شده است. به طور كلّى در اين باره دو نظر
كاملا متفاوت وجود دارد: يكى باطن را از نوع معانى مى داند و ديگرى آن را از نوع
حقايق وجودى به شمار مى آورد. بنا بر اين، مى توانيم ديدگاه ها را به دو بخش تقسيم
...

بار امانت

"تفسير آيه  امانت ‌"

حميد
نوروزى

چكيده

آيات
متشابه قرآن همواره محل بحث و طرح ديدگاه هاى مختلف مفسّران بوده اند و برگزيدن يك
رأى مستلزم كنكاش و بررسى در آراء گوناگون تفسيرى است. در اين نوشتار، به بررسى
نظرات متفاوت و بعضاً متضاد برخى مفسّران پيرامون آيه 72 سوره احزاب كه به آيه  امانت
 مشهور است، پرداخته شده.

برخى...

اسـامـي كعبـه در
قـرآن

1 ـ چـرا

كعبـه را، كعبـه ناميـدنـد؟

   در
علت نامگذاري
«كعبه» بدين اسم، دو وجه ذكر شده است:

   1
ـ چون كعبه داراي
ارتفاع و بلندي از سطح زمين مي باشد، همچنانكه كعبه در لغت نيز به معناي
ارتفاع آمده
است.

   2
ـ زيرا خانه خدا به
شكل مربّع است و عرب اين اسم را به هر خانه اي كه چهار گوش...

با قرآن آشنا شويم

حجت الاسلام جواد محدثى

تاريخچه و چگونگى نگارش و تدوين قرآن

قرآن، كه معجزه جاويدان پيامبر اسلام است، كتاب شناخت و معرفت است.

كتاب انسان ‏سازى و تربيت بشر است.

كتاب نور و روشنائى و حكمت است. كتاب انديشه و تفكر و تدبر و خداشناسى است.

قرآن، كتاب ايمان و عمل صالح و جهاد و عدالت اجتماعى است.

كتاب بشارت و انذار، وعد و وعيد است....

 

انسان و طبعيت در قرآن

حسين هاشمى

انسان بر پهنه زمين, خود بخشى از طبيعت و
عضوى از اعضاى روييده بر پيكره خاك است. تا آنجا كه در تجزيه جسمانى و مادى, تمامى
عناصر موجود در كالبد آدمى, همه و همه هم ان عناصر موجود در طبيعت شناخته شده است
و تنها عنصر پيچيده و ابهام انگيز و ناشناخته وجود انسان, روح و روان ويژه او است
كه در طبيعت ماده رد پاى آن مشهود...

امر به معروف و نهى از منکر در گفتار
قرآنى--رسول انبارداران

پيام‌هاى قرآني(معارف
قرآني)

الف) معروف

قرشى اين واژه را مشتق از ريشه
«عرف» دانسته و معناى آن را - آن چنان که بسيارى از لغت شناسان ذکر کرده اند
- «معرفت و عرفان به معنى درک و شناختن» دانسته است. شاهد مثال او از قرآن، سوره يوسف
آيه ?? است: «فدخلوا عليه فعرفهم و هم له منکرون». بر يوسف...

اصول و مبانى زيبايى شناسى قرآن كريم‌

سيد محمد على ايازي‌

مقدمه

زيباشناسي،
بررسى و كشف علل انبساط نفس و انفعال احساس درونى و باطنى انسان و شناخت جهت جلب
در قالب دانش هنر و روانشناسى است. زيباشناسى قرآن، شناسايى جمال و هنر كلام و
بيان قرآن و كشف علل و عوامل تاثيرگذار در انفعال احساسات درونى و باطنى انسان و
كشش به آن است. اصول و مبانى اين زيباشناسي،...

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center