توجه
نظرى و عملى به قرآن در سيره پيشوايان

 

محمد
محمدى اشتهاردى

عظمت
قرآن

نظر
به اين كه حقيقت قرآن، كلام الله است و از اين جهت از توحيد افعالى الهى نشإت مى
گيرد، مقام بسيار ارجمندى دارد كه در مقايسه با عترت، گرامى تر است. از اين رو در
وصيت معروف رسول خدا(ص) آمده: «من در ميان شما دو يادگار گران قدر را مى گذارم كه
اگر از...

 

تفاخر در قرآن

محمد رضا آرام ‌

چكيده:

در
اين مقاله، در ابتدا تفاخر از ديدگاه لغت شناسى و اصطلاحى بررسى شده است و سپس
ميزان كاربرد اين واژه با مشتقاتش در قرآن و ارتباط معنايى آنها، مورد بحث قرار
گرفته است.

نكتة
اساسى در تفاخر، تمايز آن با ذكر نعمتهاى الهى و فرق آن با تكاثر مى باشد. تفاخر و
تكاثر هم از حيث مفهوم و هم از حيث...

ترجمه
، امكان و تعريف

پروين
بهار زاده

به
دلايل مختلف ، دربارهء امكان يا عدم امكان ترجمهء قرآن كريم ، و به عبارتى
يا آن ، ميان فقها و علما بحث هاى پردامنه اى صورت
گرفته است و هر يك عقيده اى خاص ابراز داشته اند و بر اثبات آن به دلايل مختلف تمسك
جسته اند.

على
رغم اين اختلاف نظرها، قرآن در قرون اوليه به زبان هاى ديگر ترجمه مى شد; و...

 

تدبّر در قرآن از ديدگاه اهل‏بيت (ع)‌

على كرجى‌

قرآن كريم مهم‏ترين و كامل‏ترين كتاب آسمانى براى هدايت انسان به سوى كمال
واقعى است كه از سوى خدا بر پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم نازل شده است.1 چرا كه
قرآن كريم، تجلّى علم الهى در روى زمين است.2 و بر اين اساس، مسلّماً ايمان به
محتوا و اعتقاد به هدايت بخشى آن و ارتباط با مضامين بلند آن، بهره‏مندى از علم...

تحليل ظاهر و باطن قرآن

جعفر نكونام

چكيده

ظاهر
و باطن در اصل لغت، ماخوذ از ظهر و بطن و به ترتيب به معناى پشت و شكم است و به
معناى آشكارى و پنهانى نيز به كار رفته است . در حديث، ظاهر قرآن، مصاديق اوليه
آيات و باطن قرآن، مصاديق بعدى آنها خوانده شده است . غاليان باطن قرآن را ولايت
ائمه و برائت از نواصب، و متصوفه باطن قرآن را حالات نفس دانسته‏اند ....

تحقيقى پيرامون تواتر قرائات قرآن
كريم

مهين شريفى اصفهانى

تعريف تواتر

تواتر اصطلاحى در فن حديث است،
چنانكه حديث را به اعتبار تعداد روات به اقسام: متواتر مشهور، مستفيض و آحاد تقسيم
كرده‏اند. متواتر در لغت به معناى يكى پس از ديگرى آمدن بلافاصله است و در اصطلاح
علم الحديث، منظور خبر جماعتى است كه اتفاق آنان بر كذب محال و در نتيجه فى نفسه و
...

ازريابى علوم بر اساس تعاريف قرآن كريم

 

مفهوم و لوازم امت وسط؟
يكى ديگر از اصول و معيارهاى نظام اسلامى (دين) داشتن خصوصيت مركزيت و اسوه و الگو
بودن در تمام امور در ميان جهانيان است: ((و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهدإ
على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا...))(1).
((و بدين گونه (با تعيين قبله و رويكردى خاص) شما را امتى ميانه و نمونه براى عموم
مردم (...

تجليات قرآنى در شعر شاعران

هادى رستگار مقدم

تجلّى قرآن در شعر
شاعران بر چند گونه است:

1. تجلّى واژگانى

در اين شيوه شاعر از
پاره اى از واژه ها و تركيب هاى واژگانى قرآنى وام مى گيرد و بر شيوايى و فصاحت و
بلاغت و بلندى معناى شعر خود مى افزايد، واژگانى را از قرآن مى گيرد كه ريشه قرآنى
داشته باشند، حال مستقيم و يا غيرمستقيم كه مى تواند از شعر...

اصول و مباني تاويل قرآن از ديدگاه امام خميني (ره)

احمد عابدى

چكيده

اين
مقاله پس از بيان معنى تاويل قرآن كريم به ضرورت آن از نظر عقلى ونقلى پرداخته و
ديدگاههاى مختلف مسلمانان را در مورد تاويل بيان كرده‏است. آنگاه به تفاوت تاويل و
تفسير پرداخته و چون تاويل را قسيم تفسيردانسته است، هيچكدام از تاويلات عرفانى را
تفسير به راى نشمرده است؛سپس روش امام...

تاثير قرآن كريم در پيدايش و گسترش علوم ادبى

كامران ايزدى مباركه

بحث تأثير قرآن كريم
در علوم مختلف از مباحث مهم است؛ قرآن كريم، تأثير زيادى درعلوم و دانش هاى بشري
داشته است؛ چه علومى كه پيش از قرآن كريم، مسبوق به سابقه بوده و با نزول قرآن
كريم به كمال خودش رسيده و چه علومى كه اساساً بعد از قرآن كريم، موضوعيت پيدا
كرده است.

بسيارى از علوم
...

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center