آداب كلام در كلام الهى

آنچه در اين مقاله مد نظر است، مرورى است بر آداب سخن از ديدگاه
قرآن.انتخاب اين بحث از جهات گوناگون حايز اهميت است كه ذيلا به آنها اشاره خواهد
شد و مهم‏ترين آنها نقش بلندى است كه زبان و سخن در ميان اعضا و افعال انسانى، در
سعادت و شقاوت انسان ايفا مى كند/

مباحث اين مقاله عبارتند از:

الف - اهميت كلام؛

ب - آداب سخن گفتن;

ج...

زبان ‏شناسى قرآن

محمد باقر سعيدى روشن

اين نكته جاى تأمل
نيست كه راه دست يابى به مقاصد هر گوينده‏اى شناخت زبان مفاهمه اوست. مقصود از
زبان‏شناسى در اين مقوله، لغت و لهجه تكلم و خط و نگارش نيست كه ميان اقوام
گوناگون و نژادهاى مختلف جغرافيايى عالم، متفاوت است. زيرا همه مى‏دانند كه زبان
قرآن از اين جهت زبان عربى است كه متمايز از صدها نوع زبان ديگر، همچون...

زبان در قرآن

اشرف کافى

چکيده:

از
آنجايى که بنده به تازگى در مقطع کارشناسى ارشد در رشته
"زبان شناسي" فارغ التحصيل شده و اصلى ترين بحث
در اين رشته "زبان و ساختار آن" مى باشد، بر آن شدم تا در
قرآن کمى دقيق تر شده و موارد استعمال کلمه "زبان" در قرآن
و نحوه استفاده از آن را بيابم. 

در
قرآن کلمه زبان در معانى گوناگونى بکار رفته است...

روايت حفص از قرائت عاصم

پروين بهار زاده

قرائت هر راوى از همه مشهورترند و مشخصات ايشان به عنوان راويان آن از آنجا كه قاريان مشهور قرآن كريم، تحت عنوان عناوين و مشخصات 14 را وى نيز به ثبت و ضبط رسيده است.

چنانچه دو قارى نقل كنند، يا آن وجه يا وجوه متشابه و مورد اتفاق، و به مواردى كه نقل دو راوى از قارى متفاوت باشد، مى‏شود.

در ميان راويان قرائت عبارت اند...

رمز و رازهاى عدد چهل ازمنظرقرآن و روايات 

 

سيد محمود دشتي

عدد چهل در فرهنگ دينى و اسلامى در ميان ساير اعداد از جايگاه ويژه اي
برخوردار است. به راستى راز و رمز آن چيست. آيا صرفاً يك اعتبار و قرارداد است كه
براى هر عددى مى توانست درنظر گرفته شود و يا اينكه از يك پشتوانه تكوينى و تكاملي
روند حركت انسان در ابعاد مادى و معنوى برخوردار است. دراين رابطه...

ديدگاه
علماى اهل سنت درباره ترجمه قرآن

پروين
بهار زاده

ديدگاه
علماى اهل سنت :

مذاهب
چهارگانه فقهى اهل سنت يعنى : حنفى , مالكى , شافعى و حنبلى , هر يك در خصوص جواز
يا عدم جواز ترجمهء قرآن , بالاخص در نماز, فتاوى مختلفى ايراد داشته اند كه به
صورت خلاصه ذكر خواهد شد. (30)ازم به توضيح است كه هيچ يك از فقهاى شيعه به جواز
قرائت سوره يا...

ديدگاه راغب اصفهانى در اعجاز قرآن و نقد آن

سيدرضا مؤدب

چكيده

موضوع
اين مقاله در مورد بررسى و نقد قول راغب اصفهانى (ت.502ق.) در اعجاز قرآن است.
نخست تاريخچه‏اى از اعجاز قرآن گزارش شده و سپس ديدگاه راغب اصفهانى در اعجاز قرآن
بيان گرديده است. او اعجاز قرآن را نه در لفظ و نه در معنى، بلكه در نظم مخصوص آن
مى‏داند و لذا الفاظ و معانى قرآن را امرى خارق...

دعا در قرآن

سيد كاظم ارفع

از
مسائل مهمى كه جزء نيازهاى انسان محسوب مي‌شود دعا و نيايش
است و درست مثل خداجويى از فطرت و ضمير آدمى نشأت مي‌گيرد.

وقتي
سير و سياحتى به اين كرة خاكى مي‌كنيم
و با ملتهاى مختلف و اديان گوناگون و سنن و رسوم متفاوت آنها روبرو مي‌شويم،
مي‌بينيم كه هر كدام براى خود اوراد و اذكار و دعاهاي
مخصوصى دارند و هيچ جاى دنيا...

 

درآمدى بر اعجاز صوتى قرآن‌

احسان زراني

چكيده :

به
غير از اعجاز بياني، علمي، تشريعى و عددى كه دربارة ‌آنها سخن بسيار گفته شده است
با گذر زمان سرچشمه‌هاى شگفت انگيز و اعجازهاى جديد قرآن كريم بر بشر هويدا مي‌شود
كه همه‌اينها بيانگر لايتناهى بودن آن است و هر زمان و دوره‌اى احتمال كشف بُعد و
حقيقتى تازه از قرآن مي‌رود.

يكي
از...

در طريق استنباط از قرآن

محمدكاظم شاكر

چكيده

قرآن
مهمترين منبع استنباط احكام به شمار مى‏رود و احكام موضوعات جديد با بهره‏گيرى از
عمومات و اطلاقات آيات قابل استنباط است و احاديث مربوط، مصاديقى از آنها را ذكر
كرده‏اند و آنها را تخصيص نزده و مقيد نساخته‏اند . استنباط صحيح موضوعات جديد از
قرآن در گرو امور ذيل است: نگرش همه‏جانبه به موضوعات، ملاحظه...

Pages

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center