کتابخانه

نام کتاب : پژوهشی پیرامون تدبردر قرآن

نویسنده: ولی الله نقی پورفر ،

ناشر: اسوه

شماره کتاب شناسی ملی: م 81-16811

شابک: 964-6066-82-8‌

توضیحات: عناوین اصلی كتاب شامل: فهرست مطالب ؛ پیشگفتار؛ مقدمه ؛ فصل اوّل زمینه های تدبر در قرآن ؛ فصل دوّم كلیدهای (شرایط) تدبر در قرآن ؛ فصل سوّم اصول اساسی تدبر در قرآن ؛ فصل چهارم شیوه های تدبر در قرآن و مراحل آن ؛ منابع مورد مطالعه و مورد استناد قرآن

دانلود: دانلود فایل پی دی اف

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center