کتابخانه

نام کتاب : پژوهشی در وقف و ابتدا

نویسنده: جواد سادات فاطمی ،

ناشر: شركت به نشر

شماره کتاب شناسی ملی: م 81-48950

شابک: 1382

توضیحات: موضوع : قرآن -- قرائت شناسه افزوده : جامعه قاریان قرآن مشهد شناسه افزوده : شركت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی رده بندی كنگره : ‌‌BP80/2 ‌‌/س2پ4 1382 رده بندی دیویی :297/151 شماره كتابشناسی ملی:‌م 81-48950 عناوین اصلی كتاب شامل: فهرست مطالب ؛ مقدّمه ؛ فصل اول كلیات ؛ فصل دوم مبانی و معیارهای اصولی وقف ؛ فصل سوم تقسیم بندی وقف (1)؛ فصل چهارم تقسیم بندی وقف (2)؛ فصل پنجم تقسیم بندی وقف (3)؛ فصل ششم تقسیم بندی وقف (4)؛ فصل هفتم قواعد و اقسام ابتدا؛ فصل هشتم روشی جدید برای تقسیم بندی وقف و ابتدا؛ منابع و مآخذ

دانلود: دانلود فایل پی دی اف

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center