کتابخانه

نام کتاب : پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن

نویسنده: حیدر طباطبایی ،

ناشر: انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن‌‌‌‌

شماره کتاب شناسی ملی: 4054

شابک: 978-964-2534-46-3

توضیحات: عناوین اصلی كتاب شامل: تقدیم؛ فصل اول: كلیات ؛ فصل دوم: تحلیل مفهومی بطن قرآن ؛ فصل سوم: دلایل وجود بطن ؛ فصل چهارم: جایگاه بطن قرآن در تفسیر؛ فصل پنجم: دیدگاه های فریقین در مورد بطن قرآن ؛ فصل ششم: راهیابی به بطن قرآن ؛ فصل هفتم: بررسی نمونه های روایی بطن قرآن؛ فهرست منابع

دانلود: دانلود فایل پی دی اف

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center