کتابخانه

نام کتاب : سیر نگارشهای علوم قرآنی

نویسنده: محمدعلی مهدوی راد ،

ناشر: هستی نما

شماره کتاب شناسی ملی: م85-18158

شابک: 22000 ریال : 964-8214-19-0 ؛ 37000 ریال : چاپ دوم : 978-964-8214-19-2

توضیحات: مشخصات نشر : تهران: هستی نما ، 1384. مشخصات ظاهری : ز، 300 ص. فروست : مجموعه پژوهش های قرآنی؛ 13 شابك : 22000 ریال : 964-8214-19-0 ؛ 37000 ریال : چاپ دوم : 978-964-8214-19-2 یادداشت : پشت جلد لاتینی شده: Mohammad Ali Mahdavirad. Sir-a- Negareshhai-a elum-a-Gurani. یادداشت : چاپ دوم: تابستان 1389. یادداشت : كتابنامه به صورت زیرنویس. یادداشت : نمایه. موضوع : قرآن -- علوم قرآنی موضوع : قرآن -- علوم قرآنی رده بندی كنگره : BP69/5 /م85س9 1384 رده بندی دیویی : 297/19 شماره كتابشناسی ملی : م85-18158 عناوین اصلی كتاب شامل: فهرست ؛ درآمد؛ قرن اول و دوم ؛ قرن سوم ؛ قرن چهارم ؛ قرن پنجم ؛ قرن ششم ؛ قرن هفتم ؛ قرن هشتم ؛ قرن نهم ؛ قرن دهم ؛ قرن یازدهم ؛ قرن دوازدهم ؛ قرن سیزدهم ؛ قرن چهاردهم ؛

دانلود: دانلود فایل پی دی افدانلود فایل آندروید

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center