کتابخانه

نام کتاب : دانستنیهای قرآن مجید

نویسنده: واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ،

ناشر: واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

شماره کتاب شناسی ملی: 1388

شابک: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان‏، 1388.‌

توضیحات: مشخصات کتاب: ‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا موضوع: قرآن -- صرف و نحو. ‏موضوع: قرآن -- برگزیده‏ها -- ترجمه‏ها. عناوین اصلی کتاب شامل: 1.سوره الفاتحه؛ 2.سوره البقره؛ 3. سوره آل عمران؛ 4. سوره النساء؛ 5. سوره المائده؛ 6. سوره الأنعام؛ 7.سوره الأعراف؛ 8. سوره الأنفال؛ 9. سوره التوبه؛ 10. سوره یونس؛ 11. سوره هود؛ 12. سوره یوسف؛ 13. سوره الرعد؛ 14. سوره إبراهیم؛ 15. سوره الحجر؛ 16. سوره النحل؛ 17. سوره الإسراء؛ 18. سوره الکهف؛ 19. سوره مریم؛ 20. سوره طه؛ 21. سوره الأنبیاء؛ 22. سوره الحج؛ 23. سوره المؤمنون؛ 24. سوره النور؛ 25. سوره الفرقان؛ 26. سوره الشعراء؛ 27. سوره النمل؛ 28. سوره القصص؛ 29. سوره العنکبوت؛ 30. سوره الروم؛ 31. سوره لقمان؛ 32. سوره السجده؛ 33. سوره الأحزاب؛ 34. سوره سبأ؛ 35. سوره فاطر؛ 36. سوره یس؛ 37. سوره الصافات؛ 38. سوره ص؛ 39. سوره الزمر؛ 40. سوره غافر؛ 41. سوره فصلت؛ 42. سوره الشوری؛ 43. سوره الزخرف؛ 44. سوره الدخان؛ 45. سوره الجاثیه؛ 46. سوره الأحقاف؛ 47. سوره محمد؛ 48. سوره الفتح؛ 49. سوره الحجرات؛ 50. سوره ق؛ 51. سوره الذاریات؛ 52. سوره الطور؛ 53. سوره النجم؛ 54. سوره القمر؛ 55. سوره الرحمن؛ 56. سوره الواقعه؛ 57. سوره الحدید؛ 58. سوره المجادله؛ 59. سوره الحشر؛ 60. سوره الممتحنه؛ 61. سوره الصف؛ 62. سوره الجمعه؛ 63. سوره المنافقون؛ 64. سوره التغابن؛ 65. سوره الطلاق؛ 66. سوره التحریم؛ 67. سوره الملک؛ 68. سوره القلم؛ 69.سوره الحاقه؛ 70. سوره المعارج؛ 71. سوره نوح؛ 72. سوره الجن؛ 73. سوره المزمل؛ 74. سوره المدثر؛ 75. سوره القیامه؛ 76. سوره الإنسان؛ 77. سوره المرسلات؛ 78. سوره النبأ؛ 79. سوره النازعات؛ 80. سوره عبس؛ 81. سوره التکویر؛ 82. سوره الإنفطار؛ 83. سوره المطففین؛ 84. سوره الإنشقاق؛ 85. سوره البروج؛ 86. سوره الطارق؛ 87. سوره الأعلی؛ 88. سوره الغاشیه؛ 89. سوره الفجر؛ 90. سوره البلد؛ 91. سوره الشمس؛ 92. سوره اللیل؛ 93. سوره الضحی؛ 94. سوره الشرح؛ 95. سوره التین؛ 96. سوره العلق؛ 97. سوره القدر؛ 98. سوره البینه؛ 99. سوره الزلزله؛ 100. سوره العادیات؛ 101. سوره القارعه؛ 102. سوره التکاثر؛ 103. سوره العصر؛ 104. سوره الهمزه؛ 105. سوره الفیل؛ 106. سوره قریش؛ 107. سوره الماعون؛ 108. سوره الکوثر؛ 109. سوره الکافرون؛ 110. سوره النصر؛ 111. سوره المسد؛ 112. سوره الإخلاص؛ 113. سوره الفلق؛ 114. سوره الناس

دانلود: دانلود فایل پی دی اف

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center