کتابخانه

نام کتاب : تجوید عمومی

نویسنده: جوادسادات فاطمی ،

ناشر: مركز عالی تربیت مدرس قرآن كریم

شماره کتاب شناسی ملی: 1739287

شابک: 1388

توضیحات: موضوع : قرآن -- قرائت -- راهنمای آموزشی شناسه افزوده : حفص بن سلیمان 90 - 180ق ‌ شناسه افزوده : عاصم بن بهدله -127؟ق شناسه افزوده :مركز عالی تربیت مدرس قرآن كریم رده عناوین اصلی كتاب شامل: فهرست مطالب ؛ مقدّمه ؛ بخش اوّل حروف ؛ بخش دوم احكام تجویدی

دانلود: دانلود فایل پی دی اف

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center