نشریات

نام نشریه: پژوهشهای میان رشته‌ای قرآن کریم

مدیر مسوول: عیسی علیزاده

صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی

سردبیر: دکتر علی منتظری

موضوع نشریه: میان رشته‌ای قرآن

دوره انتشار: faslname

زبان: فارسی

وابسته به: جهاد دانشگاهی

تلفن: 66970775-021

ایمیل: faslnameh@isqa.ir

سایت: isqa.ir

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک 95 سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور

Copyright 1999-2014 All rights are Reserved to Aalulbayt Global Information Center